Servicepunt

Sociaal domein

Het servicepunt Sociaal Domein is opgericht omdat meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend is: er zijn jongeren, volwassenen en ouderen, mensen met en zonder beperking, die niet of nauwelijks deelnemen aan culturele activiteiten en kunstuitingen. Daarom is het belangrijk de krachten te bundelen en te zorgen voor samenwerking tussen de culturele instellingen en maatschappelijke organisaties in andere gemeentelijke domeinen, zoals zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn en bedrijfsleven. Kunstcircuit geeft deze verbindingen vorm en inhoud, doormiddel van haar aanjaagfunctie in het sociaal domein. Op deze manier willen maatschappelijke thema’s en dilemma’s doormiddel van kunst en cultuur beter in beeld brengen en waar mogelijk bespreekbaar maken, om zo deel uit te maken van de oplossing.

Per 1 januari 2023 zal Kunstcircuit onderdeel uitmaken van de Bibliotheek Deventer. De naam Kunstcircuit blijft bestaan en alle activiteiten worden vanuit de Bibliotheek Deventer voortgezet.
De activiteiten van Kunstcircuit op het gebied van verhuur van ruimtes aan kunstdocenten en culturele aanbieders worden onderdeel van de Deventer Schouwburg.

Uitgelicht

BinnenKunst – BuitenKunst op de Zandweerd

Help jij ons impact maken?

Wij zorgen met kunst en cultuur dat maatschappelijke thema’s worden besproken en problemen in beeld worden gebracht. Met ons netwerk vol creatievelingen, maatschappelijke partners en betrokken wijkbewoners willen wij met de inzet van kunst een (deel)oplossing bieden en de stad een stukje mooier en fijner maken. Help jij ons dit doel te bereiken?

Heb jij een goed idee, zie jij maatschappelijke ontwikkelen, of zie jij ruimte voor verbetering in ons mooie Deventer? Neem dan vooral contact op. Dan kijken wij samen met jou of en hoe we kunst en cultuur en ons netwerk in kunnen zetten  om hiermee aan de slag te gaan. Wij kunnen ondersteunen in het vinden van de juiste financiering, het koppelen aan partners of het meedenken over je projectplan.

NEEM CONTACT OP