Servicepunt

Onderwijs

Door kunst en cultuur leren kinderen en jongeren de wereld beter kennen en begrijpen. Ze ontdekken wie ze zelf zijn, welke talenten ze hebben én welke plek ze in de wereld willen innemen. Cultuureducatie is de motor achter die belangrijke ontdekkingsreis.

Servicepunt Onderwijs van Kunstcircuit is voor de gemeente Deventer de verbindende schakel tussen scholen, kunstdocenten, culturele instellingen en subsidieverstrekkers. Om cultuureducatie voor kinderen en jongeren mogelijk te maken. Om hen de sleutel van hun eigen toekomst in handen te geven.

Klik hier

Servicepunt

Amateurkunst & Talentontwikkeling

Het servicepunt Amateurkunst richt zich op cultuurmakers die zich bezig houden met kunst en cultuur in de vrije tijd. Dat zijn amateurkunstorganisaties zoals koren, orkesten, dansgroepen en theatergroepen maar ook professionele aanbieders van cursussen en lessen. We laten zien welk cursusaanbod er is, welke verenigingen actief zijn en verbinden vraag en aanbod. Ook helpen we culturele aanbieders hun cursus of activiteit te promoten & ondersteunen bij subsidieaanvragen. We zijn initiatiefnemer van het platform Deventer Cultuurlink. En we bieden met onze projecten een podium! Denk aan het Deventer Open Podium en de Deventer DansDagen.

Klik hier

Servicepunt

Sociaal Domein

Het servicepunt Sociaal Domein is opgericht omdat meedoen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom is het belangrijk de krachten te bundelen en te zorgen voor samenwerking tussen de culturele instellingen en maatschappelijke organisaties in andere gemeentelijke domeinen. Kunstcircuit geeft deze verbindingen vorm en inhoud, doormiddel van haar aanjaagfunctie in het sociaal domein.

Klik hier