De Reisgenoot is de Deventer stadstroubadour. In zijn liedjes bezingt hij de inwoners van de stad. Hij focust daarbij op mensen die zich ‘achter de schermen’ op verschillende manieren inzetten voor de gemeente. De Reisgenoot heeft zichzelf de opdracht gegeven om in twee jaar tijd tien songs te schrijven over Deventer. En toen was daar de Coronacrisis.

Mensen werden geacht zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken. Voor sommigen het toppunt van eenzaamheid, voor anderen een overkill aan gezin. Maar deze crisis haalt ook een hoop creativiteit en daadkracht naar boven. Snel handelen, praktische oplossingen, anderen helpen en dat ook allemaal nog eens zo snel mogelijk. Daarnaast is er tijd voor bezinning. Nadenken over wat echt belangrijk is, even geen gehaast leven en aandacht voor details. Het Coronavirus en de daarbij genomen maatregelen raken iedereen.

De stadstroubadour vroeg de inwoners van Deventer om mee te schrijven aan zijn volgende nummer, met de coronacrisis als thema. Hij vroeg de inwoners van de gemeente vooral om op te schrijven hoe ze deze tijd ervaren. Wat doet het met hen? Hij wilde weten wat er speelt, wat de gedachten zijn, wat mensen zien, wat ze voelen, wat ze missen of juist wat ze fijn vinden. Maar ook wat ze doen of wensen voor anderen.

Hoe deden wij dit:
In samenwerking met Deventer Radio en Televisie hebben we drie tutorialfilmjes songwriting gemaakt. Hierin gaf de Reisgenoot handige tips en tricks over het schrijven van een songtekst. Globaal kwamen de volgende onderwerpen (kort) aan bod:

1. Waar schrijf je over? (Inspiratie)
2. Hoe schrijf je het op?
(Bijv. m.b.v. je zintuigen, show don’t tell). 3. Technische tips. Rijm en metrum

Vervolgens hebben we Deventernaern gevraagd teksten/zinnen aan te leveren via de kanalen van Kunstcircuit. Met het aangeleverde materiaal als inspiratie maakte de Reisgenoot een muzikaal verslag van deze gekke tijd en een hart onder de riem voor heel Deventer.

Er waren ruim 60 respondenten. Van jong tot oud, van hoog- tot laagopgeleid en van cultureel betrokken tot geïnspireerd door dit project. Ze leverden allen input.

Het eindresultaat was deze pakkende song, waar de input van de Deventenaren in is verwerkt: