Kunstcircuit is een partner binnen de regeling School en Omgeving.

Door creativiteit aan te boren, talent te ontwikkelen en in te zetten op sociaal emotionele ontwikkeling zetten we in op gelijke kansen voor iedereen. Ongeacht financiële status, afkomst, mogelijkheden van huis uit of andere beperkingen.  

 

Met de school als vindplaats en wegwijzer voor doorstroming naar na-schoolse activiteiten bieden we op een laagdrempelige manier mogelijkheden voor leerlingen. De school is een vertrouwde en veilige plek en dikwijls om de hoek waardoor school en vrije tijd met elkaar verbonden worden.  

 

Door op maat en op basis van de behoefte van de scholen te werken kunnen we een koppeling maken tussen onder- en na-schooltijd. Zo kunnen we een keten van talentontwikkeling opzetten, met kennismaking onder schooltijd, verdieping na-schooltijd en doorstroming naar talentgroepen in de wijk of in de stad.  

In de eerste helft van 2023 heeft Kunstcircuit deelgenomen aan het voorloperstraject.

Voor het doorloperstraject werkt Kunstcircuit samen met makers en instellingen die graag helpen talent te ontdekken en te ontwikkelen op het gebied van meerdere disciplines; dans muziek, techniek, tekenen etc. 10 scholen en 1 VO school krijgen de kans om in het najaar al voor 2024 een doorgroeiers traject aan te vragen.

In samenwerking met de Bibliotheek Deventer, Raster en sportbedrijf Deventer hebben we de ambitie om tot een divers keuzepalet te komen om kansengelijkheid te bevorderen en de cohesie/ participatie door sport en cultuur in de wijk te vergroten.

Het voorlopige aanbod met activiteiten kunt u vinden op de website van Sportbedrijf Deventer:

https://sportindeventer.nl/school-en-omgeving/wijkactiviteiten-voorstad-centrum