onderwijs

Projecten

Kunst, Wetenschap & Techniek werkgroep

Een van de belangrijkste driehoeken in het onderwijs is die van Kunst, Wetenschap en Techniek; dit is bovendien iets waar nog veel in gewonnen kan worden. Samen met een team
Lees meer

School en Omgeving

Kunstcircuit is een partner binnen de regeling School en Omgeving. Door creativiteit aan te boren, talent te ontwikkelen en in te zetten op sociaal emotionele ontwikkeling zetten we in op
Lees meer

Projectweek Design Yourself – Marke Noord

Met de Marke Noord voerden we in april een pilot uit, waarbij leerlingen uit de leerwegen Technologie & Toepassing, Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn in vakoverstijgende teams met
Lees meer

Cultuureducatie met Kwaliteit VO

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024: ‘Het begint met spelen’ Hoe breng je op een innovatieve manier creativiteit terug in de school? Hoe hoe geef je cultuureducatie nu en voor een
Lees meer

Design Yourself

Dit programma is mogelijk dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, een kleine bijdrage uit de Combinatiefunctie-regeling en een bijdrage van de scholen. Leerlingen van het praktijkonderwijs en het
Lees meer

BinnenKunst-BuitenKunst

BinnenKunst-BuitenKunst: 2020-2023 Met dit programma bieden we leerlingen een veilige en vertrouwde plek om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze vergroten en verrijken hun wereld en taalaanbod. We
Lees meer

Deventer in Perspectief

Deventer in Perspectief: 2019-2022 In dit programma staan erfgoed (in en om de gemeente Deventer) en mediakunst centraal. Doel is dat leerlingen vaardig worden in mediakunst, waardoor ze zich op
Lees meer

CultuurCircuit PO

CultuurCircuit PO: voedingsbodem, verbindend instrument èn verduurzaming Dit programma zorgt ervoor dat leerlingen in groep 1 tot en met 8 in aanraking komen met alle kunstdisciplines en het cultureel erfgoed
Lees meer

CultuurSchakel PO

CultuurSchakel biedt nog eens vijftien scholen de kans om mee te doen aan een meerjarenprogramma. Kinderen ontdekken door cultuureducatie hun eigen identiteit en talenten. Hierbij gaat het om een kennismaking
Lees meer

Cultuureducatie met Kwaliteit

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024: ‘Het begint met spelen’ Hoe breng je op een innovatieve manier creativiteit terug in de school? Hoe hoe geef je cultuureducatie nu en voor een
Lees meer

Training en Evenementen

Vanuit onze programma’s organiseren en faciliteren we verschillende trainingen en evenementen. Van deskundigheidsbevordering tot conferenties over cultuureducatie.
Lees meer

Financiering nodig voor jouw idee?

NEEM CONTACT OP