BinnenKunst-BuitenKunst: 2020-2023
Met dit programma bieden we leerlingen een veilige en vertrouwde plek om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze vergroten en verrijken hun wereld en taalaanbod. We laten leerlingen via cultuureducatie kennismaken met verschillende kunstdisciplines. Binnen en buiten schooltijd. We inspireren leerkrachten om meer met cultuur te gaan doen. Ook hen brengen we in contact met diverse kunstdisciplines. Het programma heeft daarnaast het doel om de ouderbetrokkenheid bij cultuureducatie te vergroten. Net als het versterken van de verbinding tussen de school en de wijk.

Verbinding met de eigen wijk
BinnenKunst – BuitenKunst is aangevraagd op initiatief van de deelnemende scholen, in samenwerking met Kunstcircuit onderwijs. Het programma bestaat uit een verlengde schooldag, waar kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Tegelijkertijd maken we met dit project een verbinding tussen de kinderen en hun eigen wijk: Voorstad, Keizerslanden en Zandweerd. Met de leerlingen gaan we op onderzoek uit naar de mooie kanten van de wijk waarin ze wonen. 

Afwisselende blokken met kunstlessen
De titel wijst op het dubbele doel van het programma: er is aandacht voor kunst en cultuur binnen en buiten schooltijd, maar ook voor kunst en cultuur binnen en buiten het schoolgebouw. De vier deelnemende scholen genieten van afwisselende blokken met kunstlessen onder en na schooltijd. Ze maken gebruik van de disciplines nieuwe media, muziek, dans, theater, creatief schrijven, kunst en techniek en spoken word. Vijftien culturele partners zorgen voor de begeleiding.

In het najaar van 2021 kregen de plannen voor de koppeling tussen onderwijs en wijk steeds meer vorm. Vanaf 2022 volgt de uitvoering: een Wijkfilm in de Zandweerd met leerlingen van de Adwaita, een Kunstroute voor en door leerlingen en wijkbewoners rondom het Palet en de Steenuil en tenslotte een Street-art project in Voorstad met leerlingen van de Windroos.

Ook in 2023 zet het project zich voort: een expositie met leerlingen van de Adwaita en een aantal aftermovies, om te beginnen. Allemaal met het overkoepelende doel in acht genomen: kunst en cultuur, zowel binnen de klaslokalen als buiten, in de wereld!