intro nieuwe programmaleider sociaal domein

PROJECTEN

Vanaf 1 januari heeft Kunstcircuit Deventer een nieuwe programmaleider Kunst en Cultuur in het sociaal domein, Lennard Gols.

‘Ik kijk ernaar uit om aan de hand van kunst en cultuur aan de slag te gaan met thema’s zoals eenzaamheid onder ouderen, onveiligheid in wijken, kinder- en jeugdproblematiek en andere maatschappelijke vraagstukken. Aan mij de taak om de juiste partijen aan elkaar te verbinden en de mogelijkheden en toegevoegde waarde van kunst en cultuur in het oplossen of bespreekbaar maken van deze thema’s inzichtelijk te maken.’

De programmaleider zal nauw samenwerken met zijn collega’s van de servicepunten Onderwijs en  Vrijetijd, Amateurkunst en Talentontwikkeling en zal waar nodig en mogelijk combinaties maken.

‘De komende periode ga ik in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties, kunstenaars en de gemeente om te horen wat er speelt.’ Daarnaast gaat Lennard onderzoeken welke activiteiten er allemaal zijn ontwikkeld in Deventer op het snijvlak van kunst en cultuur en het sociaal domein.

‘Het sociaal domein is erg breed en het lijkt mij zinvol om te focussen op een select aantal thema’s, zodat er ook daadwerkelijk resultaat geboekt kan worden.’ Deze thema’s bepaalt Kunstcircuit in goed overleg met de gemeente en op basis van de opgehaalde informatie uit de kennismakende gesprekken die Lennard de komende tijd zal voeren.

Heb jij input, tips of een mooi project dat je graag met Lennard wilt delen? Neem vooral contact op via lennard.gols@kunstcircuit.nl