Projectweek Design Yourself – Marke Noord

november 4, 2022 10:50 am Gepubliceerd door

Met de Marke Noord voerden we in april een pilot uit, waarbij leerlingen uit de leerwegen Technologie & Toepassing, Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn in vakoverstijgende teams met

Cultuureducatie met Kwaliteit VO

oktober 31, 2022 3:14 pm Gepubliceerd door

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024: ‘Het begint met spelen’ Hoe breng je op een innovatieve manier creativiteit terug in de school? Hoe hoe geef je cultuureducatie nu en voor een

Design Yourself

oktober 3, 2022 11:30 am Gepubliceerd door

Dit programma is mogelijk dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, een kleine bijdrage uit de Combinatiefunctie-regeling en een bijdrage van de scholen. Leerlingen van het praktijkonderwijs en het

BinnenKunst-BuitenKunst

september 27, 2022 7:32 am Gepubliceerd door

BinnenKunst-BuitenKunst: 2020-2022 Met dit programma bieden we leerlingen een veilige en vertrouwde plek om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze vergroten en verrijken hun wereld en taalaanbod. We

Deventer in Perspectief

september 27, 2022 7:13 am Gepubliceerd door

Deventer in Perspectief: 2019-2022 In dit programma staan erfgoed (in en om de gemeente Deventer) en mediakunst centraal. Doel is dat leerlingen vaardig worden in mediakunst, waardoor ze zich op

CultuurCircuit PO

september 27, 2022 6:59 am Gepubliceerd door

CultuurCircuit PO: voedingsbodem, verbindend instrument èn verduurzaming Dit programma zorgt ervoor dat leerlingen in groep 1 tot en met 8 in aanraking komen met alle kunstdisciplines en het cultureel erfgoed

CultuurSchakel PO

september 14, 2022 3:00 pm Gepubliceerd door

CultuurSchakel biedt nog eens vijftien scholen de kans om mee te doen aan een meerjarenprogramma. Kinderen ontdekken door cultuureducatie hun eigen identiteit en talenten. Hierbij gaat het om een kennismaking

Cultuureducatie met Kwaliteit

september 14, 2022 2:37 pm Gepubliceerd door

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024: ‘Het begint met spelen’ Hoe breng je op een innovatieve manier creativiteit terug in de school? Hoe hoe geef je cultuureducatie nu en voor een

Training en Evenementen

juli 14, 2022 10:05 am Gepubliceerd door

Vanuit onze programma’s organiseren en faciliteren we verschillende trainingen en evenementen. Van deskundigheidsbevordering tot conferenties over cultuureducatie.

Primair Onderwijs

juli 14, 2022 10:05 am Gepubliceerd door

We werken samen met alle PO en Speciaal Onderwijs scholen in Deventer. In dialoog met het onderwijs en de culturele partners geven we projecten en meerjarige programma’s vorm.