Art2Fuse: cultureel uitwisselingsproject met St Maarten  

In het kader van een unieke uitwisseling tussen Deventer en St Maarten ontvangt Kunstcircuit Deventer van 3 t/m 10 april drie docenten uit St Maarten van het National Institute of Arts (NIA). Eind april gaat een groep docenten dans (Base4Dance) en twee beeldend docenten op tegenbezoek naar St Maarten. 

Met dit uitwisselingsprogramma wordt mede invulling gegeven aan de wens van beide partijen om te komen tot artistieke en culturele samenwerking.   

In afstemming met het NIA is gekozen de uitwisseling in de vorm van een project te gieten, waarbij een verbinding wordt gelegd tussen verschillende kunstdisciplines en waarbij docenten uit Deventer en St Maarten hun kennis, vaardigheden en creatief vermogen inzetten om tot een voorstelling te komen, die op 11 juni te zien is in de Deventer Schouwburg. 

Naast de lessen die de 2 dansdocenten/choreografen en de beeldend docent hier verzorgen worden er ook contacten gelegd met ArtEZ dansacademie, waarbij wordt gekeken hoe de uitwisseling uitgebreid en een structureel karakter kan krijgen. 

Daarnaast is er samenwerking gezocht met zorgatelier Kunstwerkt in Deventer. Een van de NIA docenten gaat daar 3 dagen een project doen met de deelnemers en begeleiders. De werken die dan gemaakt worden, worden geëxposeerd in Art Brut Galerij tegenover het atelier aan de Nieuwstraat. Daar wordt zaterdag 8 april ook een grote kunstveiling gehouden (15.00-17.00 uur) waarvan de opbrengst voor het uitwisselingsprogramma is.   

Rondom deze uitwisseling is een expositie op locatie Kunstcircuit (Keizerstraat 70) te zien, waarbij we verbinding zoeken met de verschillende rijksdelen uit ons koninkrijk. De titel van de expositie is “Droombestemming’. De opening wordt op vrijdag 7 april om 17.00 uur verricht door locoburgemeester Marcel Elferink.  

Publiek is van harte welkom, toegang voor de opening van de expositie en de veiling zijn gratis.  

De uitwisseling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds voor de Cultuurparticipatie, Gemeente Deventer en de Deventer Oranjevereniging en de betrokken partners.