Steeds meer jongeren kampen met somberheid, angst en depressieve klachten. Door de Coronacrisis neemt het aantal jongeren met deze klachten toe, aangezien deze tijd een hoop onzekerheid, gebrek aan perspectief en daarbij onrust met zich meebrengt. Angst en depressie zijn lastige thema’s om te bespreken. Want hoe open je het gesprek? En is het normaal om te twijfelen of je somber te voelen? En met wie deel je dat? Het is enorm lastig, zeker als puber, om je kwetsbaar op te stellen.

Doordat jongeren niet of moeilijk over de problematiek praten komen zij vaak in een (te) laat stadium in contact met GGZ-instellingen met als gevolg hard stijgende zorgkosten.

Steeds meer relevante Nederlandsen artiesten komen uit voor hun klachten rondom somberheid, angst, depressie en psychische klachten of spreken zich vrijuit uit over de onzekerheden die bij het artiestenbestaan komen kijken. Zij vertellen erover in hun liedjes en spreken zich ook uit over deze thematiek bij publieke optredens. Dit verlaagt de drempel om over deze thema’s te praten. Deze artiesten zijn een rolmodel in deze. Alleen met hen kunnen wij jongeren bewust maken over deze problematiek en het bespreekbaar maken bij jongeren uit Deventer.

In februari 2020, nog voor de start van de corona crisis, signaleerde Kunstcircuit groeiende depressieve klachten bij jongeren en zag, met de recente oprichting van servicepunt Kunst en Cultuur in het sociaal domein een kans om deze thematiek aan te pakken. Door het netwerk van Kunstcircuit werd er snel contact gelegd met poppodium Burgerweeshuis, de Bibliotheek Deventer, het COC en diverse Deventer welzijns- en GGZ- organisaties om te onderzoeken of de culturele sector en het sociaal domein gezamenlijk een concept konden ontwikkelen waarbinnen kunst en cultuur ingezet wordt om met dit welzijnsthema aan de slag te gaan. Er bleek veel behoefte om de krachten te bundelen en samen met jongeren met de thematiek aan de slag te gaan. Met veel energie werd een werkgroep samengesteld, die gezamenlijk begon aan de ontwikkeling van een conceptplan.

Het format

landelijk bekende artiesten uitnodigden die open praten over hun psychische klachten, onzekerheden en angsten. Daarnaast nodigden we elke aflevering een bekende, jonge Deventernaar uit die gekoppeld wordt en op deze manier ook als lokaal rolmodel dient.

Onder leiding van een sterke gespreksleider vertelden de artiesten over hun carrière, creatieve processen, maar ook over de twijfels, onzekerheden eventuele psychische klachten waar zij mee te kampen hebben. Door de klachten in een context te plaatsen zorgde Mindset ervoor dat jongeren met klachten zich herkennen in de verhalen en zich bewust worden dat over dit thema open gesproken kan worden en dat zij hierin ook niet de

Mind set College tour, wat in de uitvoering ’Mindset’ is genoemd, is een audiovisueel format, waarbinnen wij in een semi-live online talkshow landelijk bekende artiesten uitnodigden die open praten over hun psychische klachten, onzekerheden en angsten. Daarnaast nodigden we elke aflevering een bekende, jonge Deventernaar uit die gekoppeld wordt en op deze manier ook als lokaal rolmodel dient.

Onder leiding van een sterke gespreksleider vertelden de artiesten over hun carrière, creatieve processen, maar ook over de twijfels, onzekerheden eventuele psychische klachten waar zij mee te kampen hebben. Door de klachten in een context te plaatsen zorgde Mindset ervoor dat jongeren met klachten zich herkennen in de verhalen en zich bewust worden dat over dit thema open gesproken kan worden en dat zij hierin ook niet de enige zijn. Indien de geïnterviewde artiest toestemming geeft sloten we aflevering af met een kort liveoptreden.

Mindset werd door een professioneel audiovisueel team vastgelegd. De opnames deelden wij op het Mindset YouTube kanaal, Spotify en via de socialmedia kanalen van Mindset en de samenwerkingspartners. In de informatie onder en in de video’s verwijzen we naar de verschillende lokale maatschappelijke partners en hoe deze te bereiken zijn.

De socials worden beheerd door een partij die werkzaam is op het snijvlak van kunst en cultuur en het sociaal domein. Zij dragen de zorg om de juiste vragen, opmerkingen en signalen bij de juiste GGZ- en jeugdzorg organisaties terecht komen en worden beantwoord.

Participatie

Het format van Mindset werd mede bedacht en ontwikkeld met jongeren die geworven zijn via het jongerenwerk en de Bibliotheek Deventer. Op wekelijkse basis kwam deze jongerenredactie (online) bij elkaar om een boeiend programma te ontwikkelen. Ze dachten mee over interviewvragen, programmaonderdelen, de sfeer van het programma en de gasten die passen bij het programma. Daarnaast dachten zij actief mee over het delen en verspreiden van Mindset en haar content. De jongerenredactie bestond uit een diverse mix van jongeren, zowel in leeftijd als in opleidingsniveau.

De redactie werd begeleid door jongerenwerkers van de Bibliotheek, Raster en de eigenaar van het mediaproductiebedrijf waar wij binnen dit project mee samenwerkten.

Vindplek van jongeren

De opnames van Mindset vonden plaats bij Poppodium Burgerweeshuis, de plek voor jongeren en jongerencultuur in Deventer. Op die manier brachten wij het format dicht bij de jongerencultuur. Helaas konden er door de coronamaatregelen geen jongeren worden uitgenodigd bij de opnames.

Maatschappelijk betrokken

Binnen het project werkten wij samen met audiovisueel bedrijf Rocket Boys. Dit Deventer bedrijf is gespecialiseerd in audiovisuele producties met een maatschappelijke insteek.

6 afleveringen

Door in korte tijd zes afleveringen te maken hebben wij als organisatie een snelle leercurve doorgemaakt. De noodzaak om kinderziektes binnen het project snel te signaleren en op te lossen was groot. Met meerdere afleveringen hebben we in korte tijd kunnen bouwen aan het platform en een solide basis voor een vervolg.

Aanpak en impact

Binnen een werkgroep kwamen wij zeer regelmatig bij elkaar om het project vorm en inhoud te geven. In
deze werkgroep zaten afgevaardigden vanuit alle aangesloten organisaties. Hierdoor is er zowel kennis van productie, de GGZ-problematiek en jongerenparticipatie. Gezamenlijk ontwikkelden wij in korte tijd een format en productie die zowel inhoudelijk als visueel sterk in elkaar zat. De impact van het project zat hem onder andere in een sterke samenwerking van lokale partijen die met, voor en door jongeren werken. Door actief jongeren bij de organisatie te betrekken, kregen wij feeling met de belevingswereld van de doelgroep en wisten wij welke thema’s er speelden en welke content boeiend was.

Mindset maakte impact doordat het niet blijft bij een opzichzelfstaand project. In het vervolg op de pilot bouwen wij aan een platform voor de lange termijn. Met de eerste afleveringen bouwen wij aan ons netwerk, ons bereik en onze relatie met de doelgroep. De eerste vier afleveringen zijn dan ook het startpunt van een meerjarenproject waar gemeente Deventer naar alle waarschijnlijkheid in Investeert.

Preventie

Met Mind set maakten en maken we angst, depressie en opgroeien met mentale uitdagingen onder jongeren op een zeer laagdrempelige manier bespreekbaar. Dit doen wij door de laagdrempelige vorm en de betrokken artiesten. Hiermee inspireren wij jongeren die met soortgelijke klachten om hierover te spreken of waar nodig hulp te zoeken.

Binnen het format maken wij het eenvoudig om in contact met een van de organiserende partijen te komen. Dit doe wij door comments, DM’s en andersoortige reacties centraal te ondervangen en vervolgens een koppeling te maken met de juiste lokale jeugdhulporganisatie.

In 2021 maakten de samenwerkingpartners maar liefst 6 afleveringen van het programma Mindset. Met onder andere gasten als S10, Splinter Chabbot, Pjotr en Sor.

De afleveringen zijn te vinden op de Mindset YouTube pagina

Daarnaast heeft Mindset een Instagram pagina waar wij actief content over mentale gezondheid op delen.
S10 bij Mindset