Met de Marke Noord voerden we in april een pilot uit, waarbij leerlingen uit de leerwegen Technologie & Toepassing, Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn in vakoverstijgende teams met elkaar samen werkten. De wens voor een project als deze leefde al geruime tijd bij de school, hun doel was om drie leerwegen met elkaar te verbinden. Met Design Yourself konden we via co-creatie een pilot projectweek vormgeven.

Leerlingen kregen de opdracht hulpmiddelen te bedenken voor een slechtziende buurtbewoonster. Zij deelde bij de aftrap van de projectweek haar verhaal met de leerlingen. Zorg & Welzijn leerlingen uit de teams deden onderzoek naar de doelgroep (behoefte onderzoek) en ontwikkelden promotiemateriaal voor het bedachte hulpmiddel, Technologie & Toepassing leerlingen uit de teams maakten een prototype op basis van deze input en Economie & Ondernemen leerlingen uit de teams maakten een kosten-baten analyse, om het prototype in de markt te kunnen zetten. In een spannende finale presenteerden de beste teams hun bedachte hulpmiddelen aan de buurtbewoonster. Feedback van de teamleider: “Leerlingen hebben in deze projectweek misschien nog wel meer geleerd, dan van een jaar uit de schoolboeken.” Deze pilot kreeg in 2022 een vervolg, waarin alle geleerde lessen uit de pilot zijn meegenomen in de doorontwikkeling.


Foto: De zes beste teams presenteerden hun producten aan Maria Hoogerdijk. Zij was erg onder de indruk. “De leerlingen hebben echt goed geluisterd en kwamen met hele goede ideeën!” Twee teams waren de winnaars: de makers van een apparaat dat een geluidssignaal afgeeft wanneer je je kopje bijna vol hebt geschonken, inclusief slimme houder die in hoogte verstelbaar is. En het team dat een taststok met sensor maakte, die afgaat wanneer je in de buurt komt van een obstakel.