Bij een inclusieve samenleving hoort dat ook cultuuractiviteiten toegankelijk zijn voor mensen met en zonder beperking. Daar komt langzamerhand steeds meer aandacht voor. Samen met diverse partners zoeken we naar mogelijkheden om (amateur)cultuuractiviteiten toegankelijk te maken voor mensen met en zonder beperking.

Theater Onbeperkt
Theater onbeperkt maakt theater met mensen met en zonder een beperking. Het doel is om deze mensen middels theater met elkaar te laten omgaan, daarbij elkaars leefwereld beter leren kennen en begrijpen. De thema’s worden “dicht bij huis” gekozen, waarmee maatschappelijk geëngageerd theater gemaakt wordt. Hoewel het proces hierbij veel aandacht heeft wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk resultaat dat ook voor mensen die de spelers niet kennen, interessant en leerzaam is. Kunstcircuit faciliteert/coördineert Theater Onbeperkt, regisseur is Luisella Lai.

Producties
2012 Dare2Bdifferent
2013 Ouders je zal ze maar hebben
2014 Krappe Hokjes
2015 Lief, liever, liefst
2016 Ik snap er de ballen van
2017 Gelukkig zijn we gelukkig
2018 Mooi zo!
2019 Anders Bekeken, film tgv 10 jarig jubileum
2020 Durf je wel?!!
2021 Scenes uit het dagelijks leven
2022 Bangst

Deventer zonder drempels
Deventer wil een inclusieve, toegankelijke gemeente zijn. Zonder drempels, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Een gemeente waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en mee bepalen. Ongeacht culturele achtergrond, genderidentiteit, beperking, leeftijd, afkomst, kwetsbaarheid, geletterdheid en/of, inkomen. Waarin mensen elkaar versterken. Dan wordt Deventer een leefbare en vitale gemeente met een plek voor iedereen.
Een inclusieve samenleving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. In Deventer willen we dat iedereen naar vermogen mee kan doen, want als men mee kan doen, kan men meebepalen. Mensen versterken elkaar en anderen in hun omgeving. Op deze manier wordt Deventer een leefbare en vitale gemeente waarin iedereen, ongeacht culturele achtergrond, seksualiteit, beperking, leeftijd, migratieachtergrond, geletterdheid, etc., mee kan doen.
De aanleiding is het VN-Verdrag Handicap , de focus ligt op (fysieke én sociale) toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Tegelijkertijd wil Deventer een inclusieve en toegankelijke gemeente zijn voor iedereen, daarom zoekt de gemeente de samenwerking met diverse partijen om alle vormen van uitsluiting tegen te gaan. Zodat iedereen mee kan doen.
Stichting Fooruit, Stichting Deventer Sportploeg Kunstcircuit Deventer en de gemeente Deventer werken samen om deze samenwerken om deze gedeelde verantwoordelijkheid op te pakken. Daarbij zoeken ze nadrukkelijk contact met ervaringsdeskundigen: we praten niet óver, maar mét de mensen waar het om gaat!