We werken samen met alle PO en Speciaal Onderwijs scholen in Deventer. In dialoog met het onderwijs en de culturele partners geven we projecten en meerjarige programma’s vorm.