Dit programma is mogelijk dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, een kleine bijdrage uit de Combinatiefunctie-regeling en een bijdrage van de scholen. Leerlingen van het praktijkonderwijs en het VMBO ontwikkelen hun vaardigheden op het gebied van product design en nieuwe media (nauw verwant met de 21e-eeuwse vaardigheden).

Co-creatie
In samenwerking met Arkelstein, de Marke en vier zelfstandige kunstdocenten ontwikkelden we een programma. Drie jaar werken we aan de vaardigheden van leerlingen en de deskundigheidsbevordering van docenten op het gebied van product design en nieuwe media. We streven er naar dat scholen deze lessen uiteindelijk zelfstandig kunnen geven en opnemen in hun reguliere lesprogramma. Trainingen helpen ons daarbij. Net als voorbeeldlessen door de kunstdocenten en de Design Thinking-methode. Kunstdocenten en docenten van de school ontwikkelen samen lessen (co-creatie). We werken binnen dit programma onder andere samen met Studio Z en Astrid van Loo, Lukas Lagerweij, Nikki Gilling, Inflora en diverse Deventer partners.

Gezamenlijke subsidieaanvraag
Kunstcircuit begeleidt de co-creatie sessies, legt verbindingen met interessante aanvullende partners, organiseert de lessen en draagt zorg voor evaluatie en financiële afhandeling. Het huidige project heeft een looptijd tot en met 2022. De regeling is opnieuw beschikbaar via het Fonds voor Cultuurparticipatie. We kijken naar de behoefte van de scholen en verbinden culturele partners aan het project. Samen maken we een plan en schrijven we een subsidieaanvraag, die we indienen bij het FCP. Ook verkennen we de mogelijkheid om andere scholen aan te laten sluiten bij dit programma. Wanneer dit vervolgproject gehonoreerd wordt, heeft het een looptijd tot en met 2022.