CultuurSchakel biedt nog eens vijftien scholen de kans om mee te doen aan een meerjarenprogramma. Kinderen ontdekken door cultuureducatie hun eigen identiteit en talenten. Hierbij gaat het om een kennismaking en verdieping in alle kunstdisciplines. Tegelijkertijd dragen de activiteiten bij aan de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van de leerlingen. Cultuureducatie legt verbinding met de lessen over taal en wereldoriëntatie en de sociaal culturele omgeving van de school. We betrekken de ouders zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld doordat ze aanwezig zijn bij een presentatie of expositie van hun kind. 

Stuurgroep Combinatiefunctie
Samen met vertegenwoordigers van Sportbedrijf Deventer, Raster welzijnsgroep en de gemeente maakt Kunstcircuit deel uit van de Stuurgroep Combinatiefunctie. De stuurgroep zorgt, vanuit vastgestelde criteria, voor de toewijzing aan combinatiefuncties aan scholen en wijken die deze het hardst nodig hebben. Met de uren die beschikbaar zijn voor cultuur sluiten we aan bij de behoefte van de scholen. Zo krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In de lessen cultuureducatie, onder en na schooltijd.

Nieuw: Aansluiting CultuurSchakel – TOF
TOF staat voor Talent Ontwikkelingsfonds Deventer. Het fonds ondersteunt kinderen en jongeren uit gezinnen met minder financiële draagkracht: parels met een bijzonder talent én met de ambitie om zich verder kunstzinnig te ontwikkelen. Vanuit de CultuurSchakel-activiteiten stroomden in 2021 stroomden deze getalenteerde leerlingen door naar dans- en muziekgroepen. In en buiten de schoolomgeving. Op IBS De Steenuil in Deventer ontstond onder schooltijd een dansgroep met leerlingen van verschillende leeftijden. In Kindcentrum Rivierenwijk namen kinderen na schooltijd deel aan de popband en was het door TOF voor hen mogelijk aansluitend zangles te gaan volgen.