Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024: ‘Het begint met spelen’
Hoe breng je op een innovatieve manier creativiteit terug in de school? Hoe hoe geef je cultuureducatie nu en voor een langere periode een vaste plek in het lesprogramma? En hoe doe je dat bovendien op een manier die past bij de visie bij de school? Ons programma CMK helpt scholen daarbij. 

Binnen het programma CMK zetten alle deelnemende scholen een volgende stap op het gebied van cultuureducatie. 

Vanuit Kunstcircuit Servicepunt Onderwijs zijn we in opdracht van de gemeente Deventer penvoerder, aanvrager en medeorganisator van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze subsidieregeling is ontstaan op initiatief van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en uitgezet door het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie. De looptijd is van 2021 tot 2024.

Leertrajecten scholen
Samen met partners uit het onderwijs en een groot aantal kunstdocenten hebben we een toegankelijk en inspirerend programma ontwikkeld voor CMK 3. Het programma is opgebouwd uit modules. Scholen kunnen daaruit zelf kiezen en met hun leertraject aan de slag gaan, vanuit hun visie en onderwijspraktijk.  

Elk PO- en VO-school kiest voorafgaand aan het CMK-traject met welke kunstdiscipline(s) ze wil werken. Denk daarbij aan theater, nieuwe media, dans, beeldend, creatief schrijven, muziek, erfgoed en kunst, wetenschap en techniek. Het systeem bestaat uit de fasen: Verkennen, Experimenteren, Verdiepen en Borgen. De kunstdocenten en leerkrachten of docenten van de school worden samen eigenaar van dit leertraject. Kunstcircuit is procesbegeleider en bewaakt de voortgang.

Er doen zeven nieuwe PO-scholen mee. Daarnaast zijn er acht scholen die al eerder met een CMK-traject zijn gestart. Zij leggen de nadruk op borging van hun lesprogramma cultuureducatie. Het ‘beginnen met spelen’ is begonnen!

Deskundigheidsbevordering
Binnen het CMK 3-traject organiseren we verschillende trainingen, in samenhang met het programma CultuurCircuit PO. Het trainen van nieuwe kunstdocenten, die duurzaam in het onderwijs kunnen werken, is nodig om aan de vraag naar cultuureducatie van het onderwijs te kunnen voldoen. In 2022-2023 bieden we deze nieuwe training aan. We organiseren deze bijeenkomsten met onze partners, Rijnbrink en Stadkamer Zwolle.