Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2024: ‘Het begint met spelen’
Hoe breng je op een innovatieve manier creativiteit terug in de school? Hoe hoe geef je cultuureducatie nu en voor een langere periode een vaste plek in het lesprogramma? En hoe doe je dat bovendien op een manier die past bij de visie bij de school? Ons programma CMK helpt scholen daarbij.
Binnen het programma CMK formuleren alle deelnemende scholen samen met ons hun visie op cultuureducatie. Vanuit Kunstcircuit ondersteunen we vervolgens het schoolteam om met die visie zelf meer met kunst en cultuur in de klas te doen. 

Vanuit Kunstcircuit Servicepunt Onderwijs zijn we in opdracht van de gemeente Deventer penvoerder, aanvrager en medeorganisator van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze subsidieregeling is ontstaan op initiatief van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en uitgezet door het landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie. De looptijd is van 2021 tot 2024.

Leertrajecten scholen 

Samen met partners uit het onderwijs en een groot aantal kunstdocenten hebben we een toegankelijk en inspirerend programma ontwikkeld voor CMK 3. Het programma is opgebouwd uit modules. Scholen kunnen met dat leertraject aan de slag, waarbij de kennis en vaardigheden binnen de school bepalend zijn voor de manier waarop zij het traject kunnen doorlopen. 

Elk  VO-school kiest vooraf aan het CMK-traject met welke kunstdiscipline(s) ze wil werken. Samen met de leerdoelen van de school bepaalt deze keuze de match die we vanuit Kunstcircuit maken tussen de school en de culturele samenwerkingspartner(s). Het systeem bestaat uit de fasen: Verkennen, Experimenteren en Verdiepen.. Scholen kunnen per fase uit meerdere modules kiezen. Daar stellen ze hun leertraject mee samen. De kunstdocenten en docenten van de school worden samen eigenaar van dit leertraject. Kunstcircuit is procesbegeleider en bewaakt de voortgang.

Deze nieuwe werkwijze heeft er voor gezorgd dat er  vier nieuwe scholen deelnemen, naast de VO-school die al eerder instapten. Het ‘beginnen met spelen’ is begonnen!