CultuurCircuit PO: voedingsbodem, verbindend instrument èn verduurzaming
Dit programma zorgt ervoor dat leerlingen in groep 1 tot en met 8 in aanraking komen met alle kunstdisciplines en het cultureel erfgoed in de gemeente. Het neemt drempels weg. We bereiken hiermee alle Deventer leerlingen in het primair onderwijs. Zo bieden we iedereen de kans om mee te doen. 

Verbinden, inspireren, samen leren
Het cultureel programma vormt het hart van CultuurCircuit PO. Denk aan schoolvoorstellingen, het bezoeken van instellingen en het volgen van workshops. Onze website is de centrale plek waar scholen het complete Deventer aanbod vinden. Ook organiseren we vanuit CultuurCircuit PO evenementen, bijeenkomsten, trainingen en ontmoetingen. Deze activiteiten zorgen voor wederzijdse inspiratie en maken het mogelijk om samen te leren. 

Kennismaken en verdiepen
CultuurCircuit PO en onze meerjarenprogramma’s versterken elkaar. Door CultuurCircuit PO maken scholen kennis met kunst en cultuur. Is een school enthousiast, dan geeft één van de meerjarenprogramma’s volop ruimte voor verdieping. Via het cultureel programma kunnen scholen ook hun visie en doelen duurzaam realiseren. Dat doen we samen tijdens de looptijd van het meerjarenprogramma. CultuurCircuit PO zorgt er zo voor dat cultuureducatie een blijvende plek krijgt bij scholen. Dat is de kracht van het programma.

CultuurCircuit PO wordt mede gefinancierd vanuit de Provincie Overijssel.

Netwerkbijeenkomst Voor het Voetlicht PO

Bekijk hier het CultuurCircuit aanbod

Het hart van het programma CultuurCircuit is het cultureel programma met voorstellingen, te bezoeken instellingen en workshops/projecten/leerlijnen. Hiermee is er één centrale vindplek van al het Deventer aanbod. Klik op onderstaande button om het aanbod te bekijken of in te loggen.

Meer aanbod