Training en coaching


Servicepunt Onderwijs organiseert regelmatig workshops, trainingen en coaching on the job, bijvoorbeeld in het kader van programma’s zoals Cultuureducatie Met Kwaliteit en de Combinatiefunctie en tijdens events zoals de Xpeditie Cultuureducatie. Dit doen we voor leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directie en bestuur; voor volledige schoolteams, in kleine groepen of individueel. Tevens organiseren we deskundigheids- bevordering voor cultuuraanbieders.

Daarnaast verstrekken we informatie over interessante opleidingen, cursussen en trainingen die elders worden georganiseerd. Voorbeelden van actuele onderwerpen:

  • Procesgericht werken per discipline
  • Technische vaardigheden per kunstdiscipline voor leerkrachtenteams
  • Visieontwikkeling voor cultuureducatie op school
  • Ontwikkeling doorgaande leerlijn in een gekozen kunstdiscipline