Projecten op maat


Feest op school? Een vaste plek voor cultuureducatie in het schoolplan? Je kunt bij ons altijd terecht voor advies, bemiddeling en/of de organisatie van projecten voor jouw school. Met onze jarenlange ervaring denken we als onafhankelijke netwerkorganisatie graag met je mee. We kunnen je in contact brengen met een passende kunstdocent, maar we kunnen ook ondersteunen bij de organisatie van een project of bijvoorbeeld samen met jullie een doorgaande leerlijn voor groep 1 tot en met 8 in een gekozen kunstdiscipline ontwikkelen. Alles is mogelijk!

Zo kunnen we bijvoorbeeld bemiddelen en/of ondersteunen bij:

 • culturele aftrap van het schooljaar
 • regie van een musical
 • inrichten van een tentoonstelling
 • het beschilderen van een muur
 • het vinden van een passende kunstenaar in de klas
 • het opzetten van een schoolorkest (bijvoorbeeld voor Kerst)
 • coaching bij een muziekmethode
 • creatief schrijven/poëzie in de klas
 • het maken van een klassendans
 • het organiseren van een jubileum, waarbij de school wordt ondergedompeld in cultuur 
 • het bedenken en/of organiseren van een erfgoedproject over de omgeving van de school
 • het inzetten van theater om de thema’s uit de taalmethode spelenderwijs te oefenen in een betekenisvolle context
 • het opzetten van een kinderpersbureau, waarbij leerlingen films maken over actuele onderwerpen
 • deskundigheidsbevordering op maat, zoals het zelf inzetten van nieuwe media op een creatieve manier
 • het opzetten van een doorgaande leerlijn in een gekozen kunstdiscipline, met de bijbehorende deskundigheidsbevordering


Servicepunt Onderwijs inventariseert vrijblijvend in een oriënterend gesprek met jou welke vragen en wensen er zijn op jouw school en we kijken hoe we hier gezamenlijk een passend antwoord op kunnen vinden.