Home / onderwijs  / po  / programmas 

Programmas

In dialoog met het onderwijs hebben we geconcludeerd dat het op een duurzame manier verankeren van cultuureducatie in het schoolplan essentieel is. Hiervoor zetten we diverse programma’s in, zoals Cultuureducatie met Kwaliteit en de Combinatiefunctie. Als onafhankelijke netwerkorganisatie werken we samen met cultuuraanbieders uit Deventer e.o. Gezamenlijk hebben we een beproefde werkwijze ontwikkeld. Met het programma Cultuur & School bieden we de mogelijkheid om ontwikkelde leerlijnen te delen en te versterken.

Deventer Werkwijze

Deventer Werkwijze

“Kunst is leuker dan dat je eerst denkt, vooral als je het zelf mag maken. Want als je je eigen fantasie gebruikt,...

Meer info

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is gericht op verankering van cultuureducatie in de school door deskundigheidsbevordering...

Meer info

Professionalisering Cultuuronderwijs

Professionalisering Cultuuronderwijs

Professionalisering Cultuuronderwijs (PCO) is gericht op verankering van cultuureducatie in de school door deskundigheidsbevordering...

Meer info

Impuls Muziekonderwijs (IM)

Impuls Muziekonderwijs (IM)

Impuls Muziekonderwijs (IM) is gericht op verankering van muziekonderwijs in de school door deskundigheidsbevordering van...

Meer info

Combinatiefunctie cultuur (CF)

Combinatiefunctie cultuur (CF)

Combinatiefunctie cultuur (CF) ontwikkelt op basis van de vraag van het onderwijs met partners Deventer Sportbedrijf en Raster...

Meer info