Kunstcircuit Deventer is een netwerkorganisatie en kenniscentrum in en voor Deventer, met programma’s voor het Onderwijs, Amateurkunst, Vrije Tijd & Talentontwikkeling en Sociaal Domein. Wij werken als verbinder en intermediair intensief samen met culturele partners en organisaties in de stad; van scholen tot cultuuraanbieders, van gemeente tot provincie, van welzijnsorganisaties tot het bedrijfsleven. Dit alles om de culturele loopbaan van alle Deventenaren te stimuleren en te ondersteunen. Daarnaast verhuurt Kunstcircuit Deventer ruimtes in haar gebouwen aan kunstdocenten en culturele aanbieders, waarmee we de stad een culturele ontmoetingsplek bieden.  

Vanuit een ondernemende houding spelen we in op kansen uit de markt en de wensen van onze klanten. Door verbindingen te leggen tussen activiteiten in de wijken, de scholen, de welzijnsinstellingen en de culturele professionals ontwikkelen we nieuwe initiatieven en doorgaande ontwikkellijnen.

Servicepunt Onderwijs zet zich breed in voor projecten, trainingen, samengestelde programma’s, talentontwikkeling en multidisciplinaire samenwerkingen. Zij geeft onafhankelijk advies en begeleiding aan alle Deventer scholen en cultuuraanbieders. Servicepunt Sociaal Domein zoekt naar culturele oplossingen voor een maatschappelijke vraag van specifieke doelgroepen en gaat de samenwerking aan met o.a. wijkteams, wijkbewoners en zorgpartners. Binnen het Servicepunt Amateurkunst, Vrije tijd & Talentontwikkeling bieden we ondersteuning voor amateurkunstverenigingen en huisvesting waar aanbieders en partners een gevarieerd aanbod mogelijk maken.

Download ons vierjarenplan 2020-2024

Organisatie
Kunstcircuit Deventer is een kleine, slagvaardige organisatie met ongeveer 20 vaste medewerkers. We zijn gevestigd in het centrum van Deventer, met nog een vestiging in Deventer Oost. We zijn een stichting met een directeur / bestuurder en een Raad van Toezicht.

Kwaliteitskeurmerk
Sinds 2001 heeft Kunstcircuit Deventer een kwaliteitskeurmerk. Dit betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals opgesteld door de branche-organisatie Cultuurconnectie en de VNG.

De opvattingen over kwaliteit kunnen zeer uiteenlopen en zelfs binnen een instelling Kunstcircuit Deventer van persoon tot persoon verschillen. Wij sluiten echter aan bij de beschrijving die het Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst hanteert. Kwaliteit is gebaseerd op de gedeelde normen en waarden van de organisatie en de betrokken medewerkers. Deze zijn afhankelijk van afspraken en overeenkomsten die zijn gemaakt, zowel met de subsidiërende opdrachtgever als met de betalende klant.