Bestuur en RvT

Kunstcircuit Deventer werkt met een Raad van Toezicht model, conform de code Cultural Governance. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur/bestuurder ligt en dat deze aan de Raad van Toezicht verantwoording aflegt.

•    Directeur/bestuurder: Gosse Hiemstra

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Kunstcircuit Deventer functioneert met inachtneming van de regels van Cultural Governance. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot beoogde prestaties te komen.

Samenstelling Raad van Toezicht
• Dhr. mr. F. Berntsen, voorzitter 
• Mw. F. Westera 
• Dhr. mr. P.J. Lont
• Dhr. drs. J.W. de Jong