ANBI

Kunstcircuit Deventer is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bekijk de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Naam van de instelling:
Kunstcircuit Deventer

Fiscaal nummer:
0039 00 587

Contactgegevens:
Keizerstraat 70
7411 HH Deventer
0570 665080
info@kunstcircuit.nl

Beloningsbeleid
Bezoldiging van de bestuurder is vastgesteld conform de beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie van de Kunstconnectie. Functies binnen de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. Het personeel wordt beloond volgens CAO-Kunsteducatie.