Onderwijs


Als Servicepunt Onderwijs hanteren we de Deventer Werkwijze. Een gestructureerde aanpak, die zichzelf al jaren bewijst. Met samenhang tussen de programma’s voorkomen we versnippering. 

De leerling centraal
De behoefte van de leerling is altijd ons vertrekpunt. Daarom begint ieder project of programma voor ons met een gesprek met de schooldirecteur en/of de interne cultuurcoördinator. Vervolgens vormen we het projectteam. Daarmee gaan we als Kunstcircuit, samen met de school en cultuuraanbieder(s), op zoek naar de culturele partners die goed passen bij de plannen die we smeden. Zij ontwikkelen, met de school en met ons, een programma dat antwoord geeft op de vraag van de school. Hiervoor werken we samen met alle cultuurdocenten, -aanbieders en –instellingen uit Deventer en omstreken.

Samen optrekken
Ligt er nog geen volledig dekkingsplan? Dan zoeken we naar aanvullende middelen door bijvoorbeeld subsidie aan te vragen. In dat proces kennen we goed de weg. We zijn op de hoogte van nieuwe en bestaande subsidieregelingen en zoeken altijd naar mogelijkheden om regelingen te verbinden. De programma’s versterken elkaar dan maximaal. We zorgen ervoor dat alle betrokkenen hun kennis en ervaring in kunnen brengen. Zo leren we van elkaar. Zo maken we, in co-creatie, een nieuw en passend lesaanbod, dat aansluit bij het programma van de school. Met als resultaat dat een leerling optimaal in staat is alle kanten van zichzelf te ontdekken èn te laten zien!

Duurzame aanpak
We gaan voor een duurzame aanpak. Dus formuleren we samen met de school een visie op cultuureducatie. Vanuit die visie ondersteunen we vervolgens het complete schoolteam om meer met kunst en cultuur te doen in de klas. Dit zorgt voor meer eigenaarschap bij de scholen. Het blijkt een succesvolle aanpak om cultuureducatie duurzaam in het onderwijs te brengen. Daarnaast laten we ons inspireren door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.