Deskundigheids bevordering


Servicepunt Onderwijs organiseert regelmatig workshops, trainingen en (interactieve) lezingen ter inspiratie en ontwikkeling voor cultuuraanbieders, in samenwerking met cultuuraanbieders. 

Daarnaast verstrekken we informatie over interessante opleidingen, cursussen en trainingen die elders worden georganiseerd.   

Tevens organiseren we deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directie en bestuur; voor volledige schoolteams, in kleine groepen of individueel. Zie ook: Training & Coaching - Primair Onderwijs