Deskundigheids bevordering


Servicepunt Onderwijs organiseert regelmatig workshops, trainingen en (interactieve) lezingen ter inspiratie en ontwikkeling voor cultuuraanbieders, in samenwerking met cultuuraanbieders. We maken hierbij gebruik van de input die wordt aangeleverd door het Innovatieteam cultuuraanbieders, momenteel bestaande uit Erik-Jan Post (Theaterschip), Maite Roest en Lize Reitsma (LIMAI), Janko Bartelink (Studio Z), Josien in ‘t Hof (Kunstenlab), Marijke Blok (Kunstcircuit Deventer) en Annelies Bartelink-Hoogerdijk (Kunstcircuit Deventer).

Daarnaast verstrekken we informatie over interessante opleidingen, cursussen en trainingen die elders worden georganiseerd.   

Tevens organiseren we deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren, directie en bestuur; voor volledige schoolteams, in kleine groepen of individueel. Zie ook Training & Coaching - Primair Onderwijs