Over CultuurCircuit

CultuurCircuit PO

AANBOD

Het programma CultuurCircuit PO is onderdeel van Servicepunt Onderwijs van Kunstcircuit Deventer. CultuurCircuit PO is een duurzaam cultuureducatie programma, dat jaarlijks vernieuwt in samenwerking met Deventer scholen en cultuuraanbieders - met voorstellingen, projecten, deskundigheidsbevordering, advies en bemiddeling t.b.v. kennismaking, verdieping en het integreren van doorgaande leerlijnen op basisscholen.

Aanbod CultuurCircuit PO
Het aanbod van CultuurCircuit PO bestaat uit drie onderdelen:  

1. Voorstellingen/concerten: zoals jullie gewend zijn, worden deze georganiseerd door Kunstcircuit Deventer. Daarnaast geven we hierop  een deel subsidie vanuit CultuurCircuit PO, zodat we de bijdrage per leerling laag kunnen houden.

2. Te bezoeken instellingen die iedere leerling een keer bezocht moet hebben: Deventer verhaal, Deventer Schouwburg, Kunstenlab, Etty Hillesum Centrum, Lebuinuskerk, Moskee, Synagoge, Geert Groote Huis, Filmhuis en de bibliotheek.

Vanuit CultuurCircuit PO willen we er aan bijdragen de drempel voor een bezoek te verlagen; dit kan door middel van een korting op de toegangsprijs (zoals bij het Filmhuis). Maar daarnaast ondersteunen we graag ook op andere manieren, bijvoorbeeld door de organisatie van een sessie voor leerkrachten uit het PO over erfgoededucatie (i.s.m. Deventer Verhaal, Geert Groote Huis en Lebuinuskerk – meer informatie hierover volgt spoedig) of het opzetten van een laagdrempelige rondleiding voor leerlingen (i.s.m. Deventer Schouwburg).


3. Workshops/projecten/leerlijnen van hoofdzakelijk Deventer aanbieders – alle disciplines zijn hierin vertegenwoordigd.

Iedere schoolklas die een keuze maakt voor een workshop/project/leerlijn komt in aanmerking voor een korting van € 25,00 (bekostigd uit programma budget van CultuurCircuit). Hiervoor vul je een format in, waarin je in maximaal 10 regels kunt aangeven waarom je voor de workshop/het project/de leerlijn hebt gekozen. Hiermee willen we jullie stimuleren bewust een keuze te maken uit het aanbod en zo wordt het beschikbare programmabudget eerlijk verdeeld. Hierdoor is er tevens meer budget beschikbaar voor cultuureducatie, waar alle scholen en aanbieders uiteindelijk profijt van hebben. De korting geldt niet voor onderdelen 1 en 2. Er is een budgetplafond; we behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Netwerk
Voor sturing op de vernieuwing, maar ook de evaluatie van lopende projecten, wordt CultuurCircuit ondersteund door een aantal overleggroepen:

  • Werkgroep cultuureducatie (met vertegenwoordigers van de bovenschoolse directies en gemeente Deventer)
  • Klankbordgroep (met culturele contactpersonen van de scholen)
  • Overleg culturele instellingen (met alle aangesloten Deventer cultuuraanbieders)
  • Innovatieteam Deventer Cultuuraanbieders (een selectie uit het breed overleg cultuuraanbieders)
  • Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer (met instellingen gericht op erfgoededucatie)

Op provinciaal niveau is Kunstcircuit betrokken bij het Overijssels innovatienetwerk (Rijnbrinkgoep en de steden Zwolle, Hengelo en Enschede naast Deventer). Daarnaast zijn de landelijke bijeenkomsten van het Fonds Cultuurparticipatie van belang, waar het proces van vernieuwing van cultuureducatie landelijk wordt gedeeld.

klik hier voor: Organisatie & voorwaarden CultuurCircuit PO 


Overige bemiddeling en advies
Medewerkers van Kunstcircuit Deventer adviseren scholen graag bij het kennismaken met of implementeren van leerlijnen, dan wel het maken van cultuurplannen voor de school. Hierbij wordt uitgegaan van een inventarisatie van wat de school al doet en welke wensen de school heeft. Voor het implenteren van leerlijnen of delen daarvan hebben we extra subsidie gereserveerd. Kunstcircuit bemiddelt zo mogelijk tussen school en cultuuraanbieders. Neem voor meer info contact op met Annelies Bartelink, annelies.bartelink@kunstcircuit.nl  


Indien je naast het aanbod voor kortere of langere tijd een vakdocent of kunstenaar in de klas zou willen, of een project op maat, kun je natuurlijk ook altijd terecht bij Kunstcircuit.

Financiering
Het programma CultuurCircuit wordt structureel ondersteund door provincie Overijssel en gemeente Deventer.
De scholen dragen per activiteit voor de voorstellingen en de te bezoeken instellingen een jaarlijks vastgesteld bedrag per leerling of per groep bij.

Locaties
Het merendeel van de activiteiten vindt plaats op de scholen zelf. Daarnaast stelt Kunstcircuit zich ten doel scholen zoveel mogelijk met cultuuraanbieders en culturele locaties  te laten kennis maken.

Inschrijfprocedure 
Voor elk nieuw schooljaar verschijnt het programma CultuurCircuit eind mei op de website. Om het programma zo goed mogelijk te plannen, wordt een uiterste inschrijfdatum voor of na de zomervakantie gehanteerd. 

In principe wordt aan elke school na inschrijving uit de vier verschillende niveau’s (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8) een activiteit toegekend. Tevens is het mogelijk één of meer aanvullende activiteiten - uit het aanbod van de te bezoeken instellingen en workshops/projecten/leerlijnen - aan te vragen.

Toewijzing
De toewijzing, dat wil zeggen het overzicht (met datum/tijd/locatie/groep/aantal leerlingen) van alle ingedeelde voorstellingen en de te bezoeken instellingen, wordt in de maand november vanuit Kunstcircuit naar alle scholen toegestuurd. Wij vragen vervolgens deze toewijzing voor akkoord te ondertekenen, zodat wij na deze bevestiging de ingedeelde groepen definitief kunnen plaatsen. Het totaaloverzicht van alle aangevraagde activiteiten is per school -via de persoonlijke inlogcodes- ook het gehele seizoen terug te vinden op onze website.