CMK Deventer

CultuurCircuit PO

AANBOD

cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is gericht op verankering van cultuureducatie in de school door deskundigheidsbevordering van schoolteams en culturele activiteiten voor leerlingen die in een doorlopende leerlijn vallen, aandacht voor vakoverstijgend werken en de culturele omgeving van de school. Elementen van CMK werken door in andere programma’s. Kennisdeling zorgt voor olievlekwerking. Kunstcircuit Deventer is door de gemeente Deventer gevraagd op te treden als penvoerder van dit programma. De eerste periode 2013-2016 is inmiddels afgerond. De subsidie voor periode 2017-2020 is gehonoreerd. Deze regeling wordt uitgezet door het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie, dat het beleid van OC&W uitvoert. De gemeente Deventer draagt eveneens aan deze regeling bij door middel van financiële matching.

Klik hier om naar de website te gaan.

Klik hier voor een filmpje CMK.