Leerlijnen

CULTUUR & SCHOOL

AANBOD


Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel (definitie leerplankader kunstzinnige oriëntatie SLO)

"Cultuureducatie is broodnodig voor het kinderbrein" zegt wetenschapsjournalist Mark Mieras.
"Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen" zegt minister Jet Bussemaker.
"Cultuureducatie helpt de leerkracht van nu leerlingen voor te bereiden op de banen van de toekomst" zegt René Berends, lector Pabo Deventer.

Maar ... hoe werkt dit echt in de praktijk op een school? Hoe pas je dit efficiënt toe? En hoe kun je met cultuureducatie de 21 century skills in het leerplan van de school inbedden? Culturele leerlijnen geven houvast.

Cultuureducatie met kwaliteit
Met het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) zijn in de periode 2013-2016 drie leerlijnen opgezet en aanvullingen op bestaande leerlijnen gemaakt. - georganiseerd door Kunstcircuit Deventer in samenwerking met totaal negen voorhoedescholen en diverse cultuuraanbieders. Voor de periode 2017-2020 hebben we een projectplan gemaakt om samen met nog eens 14 scholen leerlijnen te implementeren en te borgen. Alles wat in CMK wordt (door)ontwikkeld op gebied van leerlijnen, dan wel losse lessen en projecten, wordt daarna in Cultuur & School voor alle scholen beschikbaar gemaakt. Ook stimuleren we in het Deventer netwerk het delen van de opgedane kennis bij alle cultuuraanbieders.

Zie de selectie aan te vragen leerlijnen op deze website met leerlijnen op gebied van erfgoed, muziek, beeldend vormen en media, animatie, theater en dans. In samenwerking met ons Overijssels netwerk zullen meer leerlijnen die elders ontwikkeld zijn beschikbaar komen.


Kennis delen en doorontwikkelen
Door de projecten en leerlijnen en opgedane inzichten in de procesen erom heen te delen met alle Deventer scholen en cultuuraanbieders, wordt duurzaam aanbod in samenhang met leerlijnen verder doorontwikkeld:

  • Er worden cursussen didactiek georganiseerd voor cultuuraanbieders. Trainingen over leerlijnen worden georganiseerd voor de CMK-scholen. Alsmede lezingen en bijeenkomsten deskundigheidsbevordering voor alle scholen en culturele instellingen.
  • We bieden in Cultuur & School zogenaamde CMK light-projecten aan. Hiermee kunnen scholen verdiepende projecten op maat inclusief deskundgiehide bevordering aanvragen.
  • Adviseurs van Kunstcircuit adviseren scholen hoe zij leerlijnen kunnen opzetten naar behoeften van de eigen school, of bestaande leerlijnen kunnen opfrissen.
  • Het programma Cultuur & School helpt de Deventer aanbieders om hun aanbod af te stemmen, zodat wij gezamenlijk Deventer leerlijnen op alle culturele discplines kunnen vorm geven.
  • We nodigen Deventer scholen, cultuuraanbieders uit hun eigen ervaringen en wensen over cultuureducatie en leerlijnen te delen. Met deze input kunnen wij meer workshops en studiedagen voor beide partijen organiseren.


Interessante links en downloads:
De SLO biedt vanuit haar leerplankader vier leerlijnen op gebied van beeldende kunst, theater, drama, muziek en cultureel erfgoed: www.kunstzinnigeorientatie.slo.nl

Overige leerlijnen die wij kunnen aanraden: