Producties

Aanmoedigingsprijs

De prijs wordt sinds 1985 eens in de twee jaar uitgereikt met het doel veelbelovende kunstenaars een extra stimulans te geven zich in hun werk te ontwikkelen en manifesteren.

Sinds 2004 is de uitreiking van de Aanmoedigingsprijs in handen van Kunstcircuit en wordt zij elk oneven jaar toegekend. Hoofdsponsor is de Deventer Cultuur Club.


De Deventer Cultuur Club (DCC) is een particulier cultuurfonds opgezet door bevlogen cultuurliefhebbers die actief zijn binnen de cultuursector. Het fonds zorgt voor aanvullende ondersteuning van kleinschalige culturele en waardevolle initiatieven in Deventer.
Meer informatie over DCC treft u aan op www.deventercultuurclub.nl. Lid worden is zeker een aanrader; steun cultuurmakers in Deventer! 


Prijswinnaars vanaf 2005:
2017 Egbert Scheffer (kunstenaar)
2015 Isabelle Renate la Poutre (fotograaf/filmmaker)
2013 Louis Bordeaux (muziekproducer)
2011 Studio Wonder/Wonderboys (grafisch ontwerpers/videokunstenaars)
2009 Yael Bonekamp (beeldend kunstenaar)
2007 Femke Teussink (fotograaf)
2005 Monique Braam (regisseur)

Klik hier voor reglement.

Wie komen in aanmerking?

De DCC Aanmoedigingsprijs kan worden toegekend aan in Deventer gevestigde of tot de culturele sfeer van Deventer behorende (amateur-)kunstenaars uit alle disciplines. De genomineerden dienen blijk te hebben gegeven van een recente artistieke ontwikkeling en de kunstprestatie dient een aantoonbare culturele waarde te hebben voor de stad Deventer.

Kunstcircuit roept iedereen op voordrachten te doen van (amateur-)kunstenaars die voldoen aan bovengenoemde eisen en die in de ogen van de aanmelder een grote belofte inhouden, ongeacht de discipline die zij vertegenwoordigen. Kunstenaars mogen uitsluitend voorgedragen worden door derden en niet door zichzelf. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Klik hier voor digitaal voordrachtformulier.