Producties

CultuurTalentprijs Deventer

Vijf lokale cultuurfondsen en Kunstcircuit Deventer hebben de  CultuurTalentprijs Deventer, de opvolger van de bekende Deventer Aanmoedigingsprijs, in het leven geroepen. 

Deze tweejaarlijkse stimuleringsprijs, ingesteld in 1985 door de toenmalige Culturele Raad, is in een geheel nieuwe jas gestoken.  De Deventer Cultuur Club (DCC) was al in 2017 en 2019 de hoofdsponsor, nu zijn daar 4 fondsen bij gekomen.

Cultuurstad Deventer heeft maar liefst vijf fondsen die elk op eigen wijze juist de lokale culturele initiatieven ondersteunen: Deventer Cultuurclub, Jeannette Hollaarfonds,  Stichting Rudolf H. Schmidtfonds, Stichting Erven Witteveen en Stichting Wesselings-Van Breemen. Zij hebben de handen ineengeslagen en de prijs verdubbeld van 2000 naar 4000 euro.
Met de CultuurTalentprijs geven zij de komende jaren veelbelovend professioneel talent een extra steuntje in de rug zich verder te ontwikkelen. De prijs kan worden toegekend aan een persoon, groep van personen of organisatie, afkomstig uit de gemeente Deventer.
De private fondsen dragen met dit initaitief gezamenlijk en structureel bij aan de groei van het culturele klimaat.

Kunstcircuit Deventer organiseert, ondersteunt de fondsen en stelt de adviescommissie samen die in het eerste kwartaal van 2021 gaat beslissen over de nominaties en vervolgens de winnaar.

De aanmelding van kandidaten voor de CultuurTalentprijs 2021 is is gesloten. 

Klik hier voor reglement. 

Prijswinnaars vanaf 2005:
2019 Vera Bon (muzikant) 
2017 Egbert Scheffer (kunstenaar)
2015 Isabelle Renate la Poutre (fotograaf/filmmaker)
2013 Louis Bordeaux (muziekproducer)
2011 Studio Wonder/Wonderboys (grafisch ontwerpers/videokunstenaars)
2009 Yael Bonekamp (beeldend kunstenaar)
2007 Femke Teussink (fotograaf)
2005 Monique Braam (regisseur)