Producties

Projecten 60+

Door actieve kunstbeoefening kun je je eigen talenten ontdekken en vaardigheden ontwikkelen. Daarom is kennismaken met kunst van jongs af aan zo belangrijk. Maar ook op latere leeftijd
ontdekken mensen onverwachte kwaliteiten bij zichzelf. Met onze projecten 60+ zetten we in op talentontwikkelingvoor ouderen.
Projecten:

2012: Europlus Songfestival  

2017: Lang leve Solis - eeen meerdaags project op 3 Solislocaties tgv 750 jaar Solis

2019: Ik ben blij dat ik het niet vergeten ben - Theaterproject 60+