Visie

amateurkunst

PRODUCTIES


Cultuureducatie is een waardevol instrument om talenten te ontdekken en vaardigheden te leren die mensen nu en in de toekomst hard nodig zullen hebben. Bouwen aan zelfvertrouwen, creativiteit, flexibiliteit, tolerantie en het vermogen tot samenwerking, daar gaan we samen voor! Juist ook voor die mensen die niet vanzelfsprekend alle kansen krijgen.

Interesseren / oriënteren
Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind, jongere en volwassene de mogelijkheid moet krijgen zich cultureel te uiten en daar de vaardigheden voor moet kunnen ontwikkelen. Helaas is dat in onze maatschappij voor velen nog een illusie.

Participeren
Wij ervaren dat deelname aan culturele activiteiten voor veel mensen een manier is om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Leren
Ontwikkeling van artistieke en muzikale vaardigheden dragen bij aan de zogenaamde ’21st century skills’. De noodzakelijke vaardigheden voor de toekomst.

Ontmoeten
Wij zijn ervan overtuigd dat samen met kunst & cultuur bezig zijn een verrijking is voor je leven en leidt tot nieuwe artistieke impulsen.