Nieuws

Anjercollecte


12-05-2020

Anjercollecte

Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat dit jaar 80 jaar en daarom vieren we dit met een speciale jubileumcollecte. Alle collecterende verenigingen mogen dit jaar 100% van de opbrengst zelf houden! Met de jaarlijkse collecte haalt  het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio onder het motto HOUD CULTUUR IN DE BUURT LEVEND!

 

Dit jaar is maar liefst 100% van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging. Mede dankzij de Anjeractie opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in het jaar 2019 ruim 300 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen. In totaal was daarmee een bedrag van 765.000 euro gemoeid.

 

Mobiele Anjeractie

De collectanten kunnen vanwege de coronacrisis niet met de collectebus langs de deuren gaan. Dit jaar zal de collecte dan ook voor het eerst in de geschiedenis van de Anjeractie mobiel gebeuren. Dat wil zeggen dat de collectanten via hun mobiele telefoon een bericht zullen sturen naar hun achterban met de vraag om te doneren voor hun vereniging. Uiteraard kan er ook gedoneerd worden via de website anjeractie.nl.

 

Over de Anjeractie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo’n 16.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging.

 

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd.  Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

 

Het Cultuurfonds  Overijssel is een van de twaalf provinciale afdelingen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

CORONA


31-03-2020

CORONA

BELEID KUNSTCIRCUIT ivm het CORONA VIRUS:

 

Door het corona-virus bevinden we ons allen momenteel in een ontzettend nare situatie. Het is haast het enige waar we nog over praten of aan denken en heeft grote gevolgen voor velen van ons.

Kunstcircuit volgt het beleid zoals dat is afgekondigd door de regering en het RIVM.

De maatregelen blijven van kracht tot de eerstvolgende wijziging (eind april) op aankondiging van regering en RIVM.

Dat betekent op dit moment dat het gebouw gesloten is voor alle activiteiten en telefonisch niet te bereiken. 

Medewerkers van Kunstcircuit werken op dit moment thuis en zijn via hun mobiele telefoon te bereiken.

Het op een later moment inhalen van lessen of activiteiten is bespreekbaar, neem hierover contact op met Annette.vanderHulst@kunstcircuit.nl 


 

Gosse Hiemstra

Directeur-bestuurder

 

Collecte NSGK


12-11-2019

Collecte NSGK

Ook Theater Onbeperkt doet mee met de collecte van de NSGK. Wil je de theatergroep steunen help ons dan met een donatie via onze digitale collectebus.
De helft van wat wij ophalen, mogen wij inzetten voor onze nieuwe voorstelling ‘Durf je wel?!’

 

https://www.nsgk.nl/help-je-mee/kom-in-actie/alle-acties/online-collectebus/?alias=steun-theater-onbeperkt

Burger Beurs talent gezocht!


19-09-2019

Burger Beurs talent gezocht!

De Burger Beurs is een initiatief van het Burgerweeshuis om opkomende artiesten uit Deventer en omstreken een boost aan hun carrière te geven. Een drietal muzikale acts wordt geselecteerd om een jaar lang gebruik te maken van de middelen, de kennis en het netwerk van het Burgerweeshuis om producties, en zichzelf verder te ontwikkelen. Voorgaande jaren zaten onder andere Snelle, Sluwe Vos en Paul Sinha in de Burger Beurs.

Vanaf 2010 ondersteunt het Burgerweeshuis elk jaar een drietal muzikale acts. Sinds 2015 is de Burger Beurs in het leven geroepen. Het Burgerweeshuis investeert graag in jong talent, omdat het heel direct resultaat voor het muziekklimaat in de stad en de provincie heeft. Het traject is bedoeld voor jonge talenten uit omgeving Deventer. Samen met de medewerker talentontwikkeling van het Burgerweeshuis gaan ze aan de slag met een onder andere een lange termijnplanning en doelstellingen voor de volgende stap in hun carrière. Het Burgerweeshuis ondersteunt door coaching, netwerk, maar ook door haar faciliteiten aan te bieden zoals de studio en de oefenruimtes. De Burger Beurs is onderdeel van het talentenprogramma ‘Podiumplan’ van het Burgerweeshuis en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

2019
De selectie van 2019 bestaat uit zangeres en liedschrijfster Vera Bon, hip-hop artiest Pjotr en bluesrock band Boogie Monster. Hoewel het jaar nog niet is afgelopen, hebben alle drie de acts enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Zo heeft Vera Bon haar eerst EP gereleased in het Penninckshuis en is zij bezig met het ontwikkelen van een eigen theatervoorstelling. Pjotr heeft met zijn single ‘ Zonneschijn’ meer dan een half miljoen streams gescoord en stond daarmee in de Viral top 50 van Spotify. Afgelopen maand werd Pjotr getekend bij ‘Lieve Jongens’, het nieuwe label van Snelle, waar binnenkort nieuwe muziek uit zal worden gebracht. Ook Boogie Monster blijft niet achter, afgelopen zomer stonden zij op een tal van festivals, waaronder de Zwarte Cross. Momenteel zijn zij in de studio aan de slag met nieuw materiaal.

Meer informatie over de Burger Beurs
www.burgerweeshuis.nl/talent/burgerbeurs

Trio Kaukasus uit Deventer wint JMCO


12-05-2019

Trio Kaukasus uit Deventer wint JMCO

Zaterdag 11 mei vond het slotstuk plaats van het Jeugd Muziek Concours-Oost, een wedstrijd voor muziekensembles uit de oostelijke provincies in de leeftijd tot en met 20 jaar. In twee voorronden waren 6 ensembles geselecteerd om deel te nemen aan de Ensembledag en het Finaleconcert in Almelo.

Het pianoduo Jiri van den Assem en Bela Bijtelaar en het Trio Kaukasus bestaande uit Anna Martirosian (viool), Freke van Krimpen (viool) en  Philo van de Scheur (piano) behoorden tot de zes finalisten. De Deventer muzikanten komen allen voort uit Deventer TalentXL, het stadsbrede talentenprogramma gecoördineerd door Kunstcircuit.


Na een hele dag coaching en workshops o.l.v docenten van de Acedemia Musica speelden de ensembles in Finaleconcert  voor een deskundige jury. Trio Kaukasus werd uitgeroepen tot winnaar van de oudste categorie, de prijs voor de jongste categorie ging naar Gruppo Manniana uit Kampen.  Volgens juryvoorzitter lagen de vier ensembles uit de oudste categorie dicht bij elkaar, maar was het Trio Kaukasus die de jury wist te betoveren met hun uitvoering van het adagio uit Spartacus van Aram Khachaturian.

Voor het eerst sinds jaren is er weer een winnaar uit Deventer!

Gosse Hiemstra Directeur-Bestuurder


27-09-2018

Gosse Hiemstra Directeur-Bestuurder

De Raad van Toezicht van Cultuureducatie-instelling Kunstcircuit Deventer heeft Gosse Hiemstra deze zomer benoemd tot directeur-bestuurder. Hij moet de organisatie naar een nieuwe toekomst leiden.
Gosse Hiemstra was ruim 17,5 jaar wethouder in Deventer en Raalte, met onder andere ook de portefeuille Cultuur en was lang werkzaam bij Hogeschool Saxion als hoofddocent en ontwikkelaar, als laatste bij het Kenniscentrum voor Innovatie en Ondernemerschap.

Kunstcircuit Deventer, de voormalige Leeuwenkuil, organiseert in nauwe samenwerking met de basisscholen, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en cultuuraanbieders  cultuureducatieprogramma’s in Deventer en omstreken. Denk hierbij aan lessen in de klas, schoolvoorstellingen, kennismaken met Cultuurinstellingen en trainingen en evenementen voor leerkrachten en cultuuraanbieders.

Op het gebied van vrijetijd, amateurkunst en talentontwikkeling organiseert Kunstcircuit Deventer samen met andere culturele partners onder meer het Deventer Open Podium, de Deventer DansDagen, Deventer TalentXL, het Jeugdmuziekconcours Oost, de Week van Alle Cultuurmakers etc. Ook binnen het sociaal domein en in de wijken is Kunstcircuit actief, met aandacht voor bijvoorbeeld ouderen en ook voor kinderen en volwassenen met een beperking. Als onafhankelijke netwerkorganisatie zet zij in op muziek, zang, dans, theater, beeldende kunst, erfgoed, nieuwe media en creatief schrijven.

Sinds 2017 heeft Kunstcircuit niet langer docenten in dienst. Deze werken nu als zelfstandig cultureel ondernemers. De ruimtes in het gebouw aan de Keizerstraat kunnen worden gehuurd door alle culturele partijen in de stad. De gemeente wil niet langer instellingen subsidiëren, maar overgaan tot het financieren van de cultuureducatiefuncties en programma’s. Deze verandering is een belangrijke opgave voor de nieuwe directeur.

Individuele muzieklessen mogen weer!


29-04-2020

Individuele muzieklessen mogen weer!

Na de laatste aanpassingen van de maatregelen vanuit de rijksoverheid op 21 april 2020 bleek er onduidelijkheid te zijn over de vraag in welke vorm muziekonderwijs wel of niet mogelijk zou zijn. Cultuurconnectie en de KNMO hebben naar aanleiding van deze onduidelijkheid het ministerie van OCW om duidelijkheid gevraagd.

Woensdag 28 april 2020, is op vragen van leden van de Tweede Kamer door minister Van Engelshoven bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand).

Het verbod op samenkomsten (dus groepslessen) blijft tot en met 19 mei 2020 aanstaande onverminderd van kracht. Het verbod blijft dus van toepassing op de groepsactiviteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke. Een verdere versoepeling per 20 mei 2020 is eventueel mogelijk op basis van een advies van het OMT en een besluit van het kabinet en indien er een protocol aanwezig is. Aan dit protocol wordt op dit moment gewerkt door diverse partners.

Wij adviseren om daar waar individuele muzieklessen weer worden opgestart nadrukkelijk rekening te houden met de door de RIVM gestelde regels om verspreiding van het virus te voorkomen.

Amateurverenigingen en Corona


16-03-2020

Amateurverenigingen en Corona

KNMO: update 6 mei 

De persconferentie van Premier Rutte zorgt voor veel opluchting en perspectief, maar wijst met nadruk onverkort op het belang van gezond verstand en zelfbeheersing.

Op het eerste oog lijken er mogelijkheden te ontstaan om onder strikte voorwaarden de repetities op te starten. Vanaf 1 juni weer in kleine setting (tot 30 personen totaal per culturele instelling) en vanaf 1 juli in grotere omvang (tot 100 personen totaal per culturele instelling).
Mits aan alle basisrichtlijnen wordt voldaan en er op basis van strikte protocollen wordt gehandeld.

Nuancering
Volgens de KNMO is echter nog onvoldoende duidelijk wat dit voor de sector specifiek betekent. Culturele instellingen mogen per 1 juni onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden geconcludeerd dat ‘dus’ ook muziekgezelschappen (of koren) weer actief kunnen repeteren.
Hierover wordt bij de overheid navraag gedaan om meer helderheid en nuancering te krijgen.

De KNMO blijft samen met andere culturele partners in Den Haag aandringen op duidelijker richtlijnen voor onze sector. Voor veel muzikanten en zangers is veilig muziekmaken en zingen – terecht – een cruciaal punt. Dit zou daarom volgens ons onderdeel moeten zijn van een besluit om weer met activiteiten te kunnen starten.

Onderzoek naar veilig samen repeteren en zingen
Samen met onze partners zijn we dan ook bezig onderzoek op dit punt gedaan te krijgen door onder meer TU Delft en TU Eindhoven. Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van een (goedgekeurd) protocol, waar muziekverenigingen en koren hun eigen activiteiten op kunnen inrichten. We hopen op deze onderdelen zo spoedig mogelijk, en uiteraard als het even kan voor 1 juni meer te kunnen meedelen.

De onduidelijkheid en het geduld is niet fijn, maar het is wel van belang om straks weer gezond en veilig met onze activiteiten aan de slag te kunnen gaan.


Betaal je als vereniging je artistieke leiding door? Kan je nu nog wel contributie vragen van je leden? De strekking van de meeste adviezen is: ga in gesprek met je artistieke leiding en overleg wat die op deze momenten wel voor je vereniging of organisatie kan doen. Dat zorgt er ook gelijk voor dat je je leden met een gerust hart contributie kunt laten betalen. Probeer wel tot een aanbod voor je leden te komen en doe verder een beroep op hun ‘clubhart’: zonder hun bijdrage kan de club eenvoudig niet bestaan. Wees in elk geval eerlijk en open over de financiële stand van zaken.
 

Zie ook voor meer info en veelgestelde vragen: 

BALK

LKCA

KNMO

Op zoek naar leuke online activiteiten?
Kijk op Deventer Cultuurlink 

 

DEVENTER DANSDAGEN


24-10-2019

DEVENTER DANSDAGEN

De 14e editie van de Deventer DansDagen komt er aan! Van 7 t/m 10 november staat Deventer weer  in het teken van dans. Organisatie is in handen van Kunstcircuit Deventer.

DDD wordt geopend met de prachtige voorstelling Holland & Le Chat Noir van Scapino Rotterdam met topstukken van choreograaf Ed Wubbe. Wees er snel bij want deze voorstelling is bijna uitverkocht.

Op vrijdag 8 november staat ’s ochtend het Kunstcafé in het teken van dans door de jaren.
De documentaire Nureyev is om 19.30 uur te zien in filmhuis De Keizer. Een boeiende en aangrijpende documentaire over het buitengewone leven van Rudolf Nureyev, één van de beroemdste balletdansers ter wereld, die uitgroeide tot een popcultuur icoon van zijn tijd. En zaterdagavond  is de voorstelling 155 Motors te zien in de Deventer Schouwburg. Motoren, dans én theater in een overrompelende breakdance-show.

DDD heeft 3 choreografen uitgedaagd om in 1 dagdeel een choreografie te maken die ook nog de planken op kan! Tanja van Susteren, Esther Nederpelt en Dennis Spanjer zijn de uitdaging aangegaan. Het resultaat is zondagmiddag te zien tijdens de voorstelling DDD specials. Kijk voor aanmelden op de site.

Zondagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur tekenen kunstenaars dansers en danseressen in de foyer van de schouwburg. Zowel de tekensessie, als het inrichten en de tentoonstelling zelf is voor publiek toegankelijk. Hiermee wordt een unieke kijk geboden in de keuken van de kunstenaar. Het hele proces van het ontstaan van een kunstwerk tot en met het exposeren, is bij te wonen. Publiek is van harte welkom en zelf tekenen kan ook!

Afsluiting met DDD Specials!
Dit jaar presenteert de Deventer DansDagen Specials! een kleine zaal dansvoorstelling met verschillende choreografieën gemaakt voor een gelimiteerd aantal dansers. Via een loting hebben de choreografen de opdracht gekregen een solo, duet, trio of kwartet te maken. Aangevuld met choreografieën uit de workshops.  Nieuwsgierig geworden? Kom vandaag kijken naar wat zij gemaakt hebben. Met medewerking van ALMAX Dance Centre; Base4Dance, De Eskape, De Rozenfabriek, Sheila’s buikdanscentrum.
Kijk op www.deventerdansdagen.nl voor meer informatie.

Auditie TalentXL


04-07-2019

Auditie TalentXL

Schrijf je in via: https://nl.surveymonkey.com/r/5JXSJ3P

 

2 Deventer ensembles in finale JMCO


15-04-2019

2 Deventer ensembles in finale JMCO

Tijdens voorronden in Apeldoorn en Kampen zijn twee Deventer muziekensembles geselecteerd voor de Finale van het JeugdMuziek Concours Oost op 11 mei in Almelo.

Het pianoduo Jiri van den Assem en Bela Bijtelaar en het Trio Kaukasus bestaande uit Anna Martirosian (viool), Freke van Krimpen (viool) en Philo van de Scheur (piano) zullen met 4 andere ensembles uit Overijssel en Gelderland deelnemen aan de finale. De Deventer muzikanten komen allen voort uit Deventer TalentXL, het stadsbrede talentenprogramma gecoördineerd door Kunstcircuit.

De finale bestaat uit een Ensembledag  een intensieve trainingsdag, waarbij de ensembles diverse workshops en coaching krijgen aangeboden, gegeven door vooraanstaande docenten/musici van Academia Musica. Ter afsluiting  spelen alle ensembles op het Finaleconcert in Hof88 in Almelo.

 

 Jiri & Bela 

Promovideo Xpeditie Cultuureducatie


24-04-2018

Promovideo Xpeditie Cultuureducatie

Woensdag 16 mei 2018 (vanaf 13:45) vindt de vierde editie van Xpeditie Cultuureducatie plaats. Dit is het congres over cultuureducatie in Overijssel. Deze keer vindt het plaats op een plek waar verbeelding, ondernemerschap en innovatie bij elkaar komen, namelijk in De Gasfabriek te Deventer. Als voorproefje voor deze dag schoten we deze video. De verschillende doelgroepen vertellen je meer over wat je bij de Xpeditie kunt verwachten. 

Een blik op de toekomst, beginnend bij morgen

Xpeditie Cultuureducatie staat in het teken van een blik op de toekomst, beginnen bij morgen. Met als centrale vraag: "Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan de veranderde onderwijsbehoefte en ervoor zorgen dat kinderen opgroeien tot zelfstandige kritsche en vooral gelukkige mensen? En wat hebben onderwijs, cultuuraanbieders en gemeenten hiervoor nodig? De Xpeditie prikkelt om hierover na te denken, o.a. door middel van lezingen, werksessies en ontmoetingen. Ook slaan we een brug naar de directe lespraktijk, met praktische kennis en vaardigheden om morgen meteen toe te kunnen passen. 

Kijk voor het volledige programma, praktische informatie en aanmelden op: http://www.xpeditiecultuureducatie.nl

Ga jij ook mee op Xpeditie?

Anjercollecte online!


21-04-2020

Anjercollecte online!

Dit jaar zou het voor de laatste keer zijn dat er met de traditionele collectebus op pad gegaan kon worden voor de Anjeractie van vrijdag 22 tot en met zaterdag 30 mei.

Helaas is met de collectebus langs de deuren gaan vanwege de coronacrisis dit jaar niet mogelijk. De gezondheid van de vrijwilligers, collectanten en gevers staat natuurlijk voorop.

 

Dat betekent echter niet dat de Anjeractie dit jubileumjaar zomaar voorbij laat gaan! 

Er is besloten voor een collecte via mobiele telefoon. Zo wordt er met de 75e Anjeractie hopelijk meteen een nieuwe traditie geboren!  

En omdat het Cultuurfonds 80 jaar bestaat én de Anjeractie voor de 75ste keer georganiseerd wordt, mogen deelnemende verenigingen de gehele opbrengst zelf houden.  

 

De mobiele Anjeractie is écht eenvoudig. En veilig. Er gaan geen mensen met geld over straat bijvoorbeeld. En er wordt gewerkt met een bedrijf gespecialiseerd in mobiel collecteren; de Hartstichting, Het Rode Kruis en vele andere stichtingen gebruiken ook deze techniek. 

 

De online actie maakt gebruik van het persoonlijke netwerk van de leden/collectanten van de vereniging en werkt via Whatsapp. 

Belangrijk: de coördinator van de vereniging moet over een smartphone beschikken. Is dat niet het geval, vraag dan of iemand anders van de vereniging dit jaar coördinator wil zijn.

De coördinator ontvangt van het Anjerfonds een kant-en-klaar Whatsappbericht, die hij/zij op zijn/haar beurt doorstuurt.

Het mechanisme lijkt een beetje op een kettingbrief. Het is de bedoeling dat de coördinator het berichtje naar zoveel mogelijk leden stuurt, die op hun beurt deze app naar zoveel mogelijk vrienden, familie en bekenden doorsturen. Met dat appje vraagt de collectant om een donatie voor zijn/haar vereniging. De donatie gaat via (een van de) bank-apps op de telefoon van de gever. De collectant en coördinator zien vanwege de privacyregels niet wie er wat doneert.

 

Omdat de verenigingen 100% van de opbrengst (minus transactiekosten=18 cent per transactie) mogen houden, krijgt iedere deelnemende vereniging een unieke mobiele link zodat de opbrengsten per vereniging geoormerkt worden. 

Als uw vereniging besluit mee te doen met de collecte, ontvangt de coördinator van uw vereniging rechtstreeks van het Anjerfonds de link en uitgebreide uitleg over hoe de actie in zijn werk gaat. 

De verenigingen die gecollecteerd hebben in het jaar 2018 en/of 2019 krijgen automatisch een sms-bericht van het Anjerfonds met uitleg over deze mobiele Anjeractie. Mocht u dit jaar niet mee willen doen dan kan dat sms-bericht genegeerd worden.

 

Belangrijk: voor vrijdag 24 april aanmelden met

voornaam, achternaam, mobiel telefoonnummer (van de coördinator) en e-mailadres (van de vereniging of coördinator) ovv naam vereniging.

stuur naar: karen.kuipers@kunstcircuit.nl

Wij zorgen dat uw aanmelding bij het Anjerfonds komt en zij uw coördinator van informatie, link en Whatsapp kunnen voorzien.

 

We verwachten dat de mobiele collecte succesvol wordt en extra inkomsten voor uw organisatie oplevert. 

Deventer MuziekMaag Dag


14-11-2019

Deventer MuziekMaag Dag

Vorig jaar heeft de eerste editie plaatsgevonden van de Deventer MuziekMaak Dag in de Deventer Schouwburg.

Het was een geweldig feest met buiten verwachting veel kinderen, ouders en grootouders (circa 1000).
Dit heeft ons doen besluiten ook in 2020 een editie te organiseren en wel op 2-2-2020 van 14.00-17.00 uur.
In grote lijnen is de opzet hetzelfde als afgelopen editie met een aantal aanpassingen. Zo zal nu ook de foyer 2e verdieping betrokken worden en willen we iets meer aanbod voor kinderen uit de bovenbouw.

Wil je meedoen aan dit festijn, dan kan dat uiteraard. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zie bijgaande informatie.
Deelname is gratis en de link voor inschrijving is https://nl.surveymonkey.com/r/DMMD2020

Kom Erbij! Festival


19-09-2019

Kom Erbij! Festival

Van 1 t/m 8 oktober vindt het Kom Erbij! Festival plaats in Deventer. Het Kom erbij! Festival is een nieuw initiatief en is een week van kunst, cultuur, beweging, inspiratie en ontmoeting. Een week vol activiteiten onder de noemer Kom erbij! Bedoeld voor alle Deventenaren.

Het Kom erbij! festival is een initiatief van een groot aantal organisaties die mensen willen laten ervaren hoe toegankelijk het is om met elkaar in gesprek te raken, om met elkaar ervaringen, emoties en verhalen te delen en samen plezier te beleven.  

Vandaar de uitnodiging Kom erbij!
En praat mee. Aan de koffietafel ontstaan de mooiste gesprekken, schuif aan en praat mee.
En eet mee. Geen zin om alleen te  eten of te koken? Er zijn voorleeslunches in de Bibliotheek, de Kar'ma-kookt-als-mama-eetclub en maaltijdens op de locaties van Huisgenoten, Solis en Ludgerus. 
En wandel mee. De Open Huizenroute van de Deventer Huisgenoten leidt langs 5 huizen met een verrassend programma.
En kijk mee. Met diverse voorstellingen in Humanitas, de Generatiedag in de Bibliotheek en nog veel meer.
En speel, dans en zing mee. Met Theater Onbeperkt en Theatergroep Niet Alles op een rijtje! Of een meezingkoor of met zit-volksdansen

Een groot aantal activiteiten zijn gratis, soms wordt er een bijdrage gevraagd.
Op de website www.komerbijdeventer.nl staat het programma.

Vera Bon wint Aanmoedigingsprijs


27-05-2019

Vera Bon wint Aanmoedigingsprijs

De Aanmoedigingsprijs, die eens in de twee jaar door Kunstcircuit uitgereikt met het doel veelbelovende (amateur-) kunstenaars een extra stimulans te geven, is dit jaar gegaan naar zangeres, muzikant en tekstschrijver Vera Bon. 
Onder luid applaus ontving Vera zondagmiddag  in De Hip de prijs van €2000 uit handen van wethouder Liesbeth Grijsen. Voor de DCC Aanmoedigingsprijs 2019 waren twee kandidaten genomineerd, naast Vera Bon, documentairemaker Sharon Kromotaroeno.  Twee jonge veelbelovende talenten waar Deventer trots op mag zijn.

Op  het podium ontpopt Vera Bon zich als een ware performer, persoonlijk en innemend. En dat is ook wat Vera het liefste is geen zanger of muzikant maar performer. Haar werk wordt omschreven als puur en poëtisch, krachtige teksten over universele thema’s als angst en liefde. Daarnaast is Vera een veelzijdig artiest en zeer zichtbaar binnen Deventer: zo schreef zij een lied voor de 4 mei herdenking, was een van singer-songwriters bij het seniorenproject Fit-Art en was zij ook te zien als acteur/muzikant in de productie van ID Theater.

De adviescommissie is zeer benieuwd hoe Vera haar plannen gaat uitwerken en hoe zij haar toekomst verder vorm gaat geven. De geldprijs, ook dit jaar gesponsord door de Deventer Cultuurclub, dient ingezet te worden voor de eigen artistieke ontwikkeling.

Rappers gezocht!


14-03-2019

Rappers gezocht!

Wat is D-Town Rap Riots?
D-Town Rap Riots is dé rapcompetitie voor jonge rappers uit Deventer en omstreken. Ben jij tussen de 14 en 22 jaar en heb jij altijd al op het podium willen staan? Schrijf je dan snel in voor D-Town Rap Riots! Wist je trouwens dat meerdere hiphop artiesten jou al voorgingen? Zo zijn Snelle, Paul Sinha en Purp Sagir hun carrière ooit begonnen bij D-Town Rap Riots!

Wat kan je winnen?
Wat dacht je van een optreden op het podium van het Burgerweeshuis tijdens de finale? Een workshop, feedback van een professionele jury en een dik prijzenpakket? Daarnaast ontmoet je andere rappers en krijg je de kans jouw vrienden en familie te laten zien wat jij in huis hebt!

Hoe kan je mee doen?
Nog nooit op het podium gestaan? Net je aller eerste opname gemaakt? Al jarenlange ervaring? Voor D-Town Rap Riots maakt het niet uit! Zolang jij tussen de 14 en 22 jaar bent en uit omgeving Deventer komt is D-Town Rap Riots voor jou!

Stuur vóór 22 april een mail naar rapriots@burgerweeshuis.nl met de volgende info:
-    Naam
-    Artiestennaam
-    Telefoonnummer
-    Leeftijd
-    Woonplaats
-    Link naar je muziek (geen vereiste)
Vergeet niet alvast de volgende data alvast in je agenda te zetten:

Voorronde 1:
Woensdag 1 mei
The Mall – Rivierenwijk
Gratis entree

Voorronde 2:
Donderdag 2 mei
Walhalla – centrum
Gratis entree

Finale ft. Snelle
Zaterdag 25 mei
Burgerweeshuis
Deur: 19.30 / Start: 20.00
Gratis entree

D-Town Rap Riots is een samenwerking tussen Jongerenwerk Raster en het Burgerweeshuis en wordt medemogelijk gemaakt door de gemeente Deventer.

Kunstcircuit Deventer


29-09-2017

Kunstcircuit Deventer

Per 2 oktober zijn Leeuwenkuil kunstencentrum en Bureau Kunstcircuit samen verder gegaan onder de naam Kunstcircuit Deventer. Een slagvaardige organisatie die zorg draagt voor de culturele loopbaan van iedere Deventenaar. Met programma’s voor het Onderwijs, Amateurkunst / Vrije Tijd en Wijken & Welzijn. Daarnaast verhuurt Kunstcircuit Deventer ruimtes in haar gebouwen aan kunstdocenten en anderen.

Kunstcircuit Deventer is een netwerkorganisatie en kenniscentrum in en voor Deventer. Als verbinder en intermediair werkt Kunstcircuit intensief samen met culturele partners en organisaties in de stad; van scholen tot cultuuraanbieders, van gemeente tot provincie, van welzijnsorganisaties tot het bedrijfsleven. Dit alles om de culturele loopbaan van alle Deventenaren te stimuleren en te ondersteunen. Daarnaast verhuurt Kunstcircuit Deventer ruimtes in haar gebouwen aan kunstdocenten en culturele aanbieders, en biedt de stad daarmee een culturele ontmoetingsplek voor iedereen die bezig is met cultuur en zich daarbinnen wil ontwikkelen.  

Praktisch alle voormalig docenten van de Leeuwenkuil blijven hun lessen verzorgen in de locaties van Kunstcircuit Deventer. Daarnaast zijn er veel andere culturele aanbieders, waardoor de locaties aan de Keizerstraat en de Zwaluwenburg een gezellige en creatieve plek blijven.

Servicepunt Onderwijs zet zich breed in voor projecten, trainingen, samengestelde programma’s, talentontwikkeling en multidisciplinaire samenwerkingen. Binnen het Servicepunt Amateurkunst en Vrije tijd wordt ondersteuning geboden aan amateurkunstverenigingen alsmede huisvesting waar aanbieders en partners een gevarieerd aanbod mogelijk maken. Servicepunt Wijken & Welzijn wordt nog verder uitgebouwd en zal per 1 januari actief worden.

Kunstcircuit Deventer hoopt ook in de nieuwe situatie veel creatieve geesten te blijven verwelkomen!