Fondsen en subsidies

amateurkunst

PRODUCTIES

Een voorstelling maken of een concert geven kost meestal meer geld dan kan worden gedekt door de opbrengst van voorstellingen en de contributies die leden van verenigingen betalen. Om een productie financieel rond te krijgen kun je subsidie aanvragen bij de overheid, fondsen benaderen en/of op zoek gaan naar sponsors. Het is verstandig en vaak ook verplicht om dit vanuit een rechtspersoon dwz een vereniging of stichting te doen.

Klik hier voor Tips bij het aanvragen van subsidie.

Aanvragen bij een fonds
Vraag je voor het eerst aan bij een fonds? Neem eens een kijkje bij de gratis online cursus fondsenwerving van het VSB fonds. Deze cursus geeft een mooie introductie met handige instructiefilmpjes.

De culturele financieringswijzer
De culturele financieringswijzer is ontwikkeld door Cultuur + Ondernemen: het kenniscentrum voor ondernemerschap in de culturele sector. De financieringswijzer helpt je de juiste route te vinden voor de financiering van je culturele project, plan of onderneming. Cultuur + Ondernemen biedt ook trainingen en coaching aan.

Crowdfunding
Met crowdfunding start je een campagne en werf je geld bij donateurs. Voordekunst is hét platform voor crowdfunding in de creatieve sector. 

Gemeente Deventer 

 

 

Fondsenboek

Het Fondsenboek (en FondsenDisk) is een handboek waar 700 fondsen in staan vermeld. Fondsen die bijdragen aan projecten op velerlei gebied. Het is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die op zoek is naar geld voor een project of voor zichzelf (individuele noden/studiebeurzen). Het FondsenBoek wordt jaarlijks uitgegeven in samenwerking met de Vereniging van Fondsen (FIN) en is te bestellen bij Bol.com.

 

 

Gemeente Deventer

Vanaf 2021 is er een nieuwe subsidieregeling voor cultuur: Nadere subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur. Deze subsidie vervangt alle huidige regelingen. Hiermee creëren we meer samenhang tussen de verschillende oude regelingen, kunnen we middelen flexibeler inzetten en maken we ruimte voor nieuwe makers en aanbod.

 

Dat betekent het volgende:

  • U kunt voor activiteiten in 2021 een aanvraag indienen via https://www.deventer.nl/programmasubsidiecultuur
  • Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door een externe adviesraad Cultuur. Deze adviseert het College van B&W. Dat kan betekenen dat de adviesraad Cultuur uw aanvraag negatief beoordeelt en dat er geen subsidie meer wordt verstrekt voor uw activiteit. 
  • Deze nieuwe subsidieregeling werkt met indieningsronden. Dat betekent dat u uw aanvraag vóór 1 oktober, 1 februari of 1 juni ingediend moet hebben. Er wordt achteraf geen subsidie verstrekt.
  • Krijgt u subsidie voor activiteiten met betrekking tot Amateurkunst of Volkscultuur (zoals Sinterklaas, Oranjeactiviteiten etc.), dan hoeft u geen rekening te houden met deze indieningstermijnen.

 

 

Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel kent een aantal subsidieregelingen.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

Het PBF raadt u aan eerst de richtlijnenwijzer van het Cultuurfonds door te nemen om te checken of uw aanvraag voor een bijdrage in aanmerking komt, alvorens u een aanvraagformulier van de afdeling download.

Als uit de richtlijnenwijzer blijkt dat u een aanvraag kunt indienen, dan voldoet uw aanvraag aan de algemene richtlijnen. Daarnaast heeft elke provinciale afdeling nog specifieke richtlijnen. De specifieke richtlijnen vindt u op:

klik hier: www.cultuurfonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Provinciehuis
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
T (038) 499 9339
F (038) 425 4809


 

Stichting Wesselings van Breemen

Stichting Wesselings- van Breemen verleent hulp en bijstand op cultureel, medisch en sociaal terrein, in gevallen dat overheidsbijstand tekortschiet. De stichting is in 1968 opgericht door het echtpaar Wesselings- van Breemen.

Klik hier voor meer info.

 

Fondsen voor ouderen

Op www.fondsenvoorouderen.nl is informatie te vinden over 10 fondsen die zich richten op ouderen. Via een simpel snelkeuze menu kunt u bepalen welk fonds voor uw project in aanmerking zou komen.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Klik hier voor meer informatie.


 

 

DCC

Elke inwoner van Deventer en omstreken kan een aanvraag doen. Elke aanvraag wordt getoetst aan de criteria zoals hieronder in de criteria & werkwijze wordt vermeld.

Criteria & werkwijze
A. Door het aanvraagformulier online in te vullen kunt u een verzoek doen voor financiële ondersteuning voor een kleinschalig cultureel project.

B. Ook wordt de mogelijkheid geboden om met de voorzitter van de stichting de Deventer Cultuur Club (DCC) uw ideeën vooraf te toetsen op haalbaarheid.

C. De voorwaarden, waaraan een project minimaal moet voldoen en waar de onafhankelijke beoordelingscommissie de aanvraag minimaal op toetst om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, zijn:
i. De aanvraag moet passen in de doelstelling van de stichting (DCC statuten);
ii. De aanvraag moet een relatie hebben met Deventer;
iii. De uitvoering van het project moet plaatsvinden in de gemeente Deventer;
iv. De aanvraag moet betrekking hebben op een uitvoering , die voor iedereen toegankelijk is;
v. De aanvraag gaat vergezeld van een realistische begroting

D. Een door het bestuur van de DCC benoemde beoordelingscommissie beslist zo spoedig mogelijk over de ontvangen aanvragen zonder dat enig beroep of bezwaar tegen deze beslissingen mogelijk is. De beoordelingscommissie kan de aanvrager om een nadere (schriftelijke of mondelinge) toelichting verzoeken.

Website: www.dc500.nl

Workshops


Klik hier voor info over workshops op het gebied van sponsoring. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief en je krijgt automatisch bericht.