Fondsen en subsidies

amateurkunst

PRODUCTIES

Lokale fondsen:

Gemeente Deventer                                
Deventer Cultuurclub (DCC)         
Stichting Wesselings-Van Breemen           
Stichting Jeanette Hollaarfonds                    
Stichting Erven Witteveen                            

Stichting Rudolf H. Schmidt                           
Mr. N. Bolkesteinfonds                                             
Rabobank Cooperatiefonds                                      
 

Provinciale fondsen:
Provincie Overijssel                                                      
Provincie Overijssel Regeling Cultuurparticipatie
Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel   
 

Landelijke fondsen:
Fonds voor Cultuurparticipatie                                
Cultuurmakers van nu                                                                                     
Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)               
Oranje Fonds                                                                  
Fonds21                                                                            
VSB Fonds                                                                         
Bankgiroloterij                                                               
BNG Cultuurfonds                                                         
Handicap.nl                                                                      
Stichting het Gehandicapte Kind                             
Stichting Iordenshofje   

Stichting Lang leve kunst                                              


Crowdfunding:
Voor de Kunst                                                                 
Crowdaboutnow                                                           
Voor je Buurt  


Covid-19 ondersteuning
Een overzicht van (tijdelijke) financiële ondersteuningsmogelijkheden voor cultuurmakers, culturele organisaties en amateurkunstgroepen:

Kickstart Cultuurfonds
Voor: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters
Website: kickstartcultuurfonds.nl
 

Prins Bernhard Cultuurfonds > regeling KCIPO (Corona-investeringsregeling Kleine Initiatieven Overijssel)
Voor: culturele stichtingen en verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd
Aan te vragen: minimaal €500,- en maximaal €2.500,- per aanvraag
Website: www.cultuurfonds.nl/corona-investeringsregeling
 

Provincie Overijssel > regeling Cultuurparticipatie
Voor: rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen (dus ook amateurkunst), gemeenten of waterschappen
Aan te vragen: minimaal € 5.000,- en maximaal € 20.000,-
Website: www.overijssel.nl/cultuurparticipatie
 

Provincie Overijssel > regeling Vitale en gezonde samenleving
Voor: initiatieven die gaan over de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. De aanvrager is een stichting, vereniging, corporatie of kerkgenootschap
Aan te vragen: minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,-
Website: www.overijssel.nl/vitale-gezonde-samenleving
 

Provincie Overijssel > MKB vouchers
Voorr: alle creatieve organisaties en ondernemers, waaronder ook zzp’ers en (erfgoed)stichtingen en verenigingen.
Aan te vragen: minimaal € 1.000,- en maximaal € 27.500,-
Website: www.overijssel.nl/mkb-voucher/