Fondsen en subsidies

amateurkunst

PRODUCTIES

Fondsen & subsidies

Lokale fondsen

Gemeente Deventer
                                

Deventer Cultuurclub (DCC)         
Stichting Wesselings-Van Breemen           
Stichting Jeanette Hollaarfonds                    
Stichting Erven Witteveen                            

Stichting Rudolf H. Schmidt                           
Mr. N. Bolkesteinfonds                                             

Rabobank Cooperatiefonds                                      
 

Provinciale fondsen

Provincie Overijssel                                                      
Provincie Overijssel Regeling Cultuurparticipatie
Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel   

 

Landelijke fondsen
Fonds voor Cultuurparticipatie                                
Cultuurmakers van nu                                                                                     
Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)               
Oranje Fonds                                                                  
Fonds21                                                                            
VSB Fonds                                                                         
Bankgiroloterij                                                               
BNG Cultuurfonds                                                         
Handicap.nl                                                                      
Stichting het Gehandicapte Kind                             
Stichting Iordenshofje                                                 

 

Crowdfunding
Voor de Kunst                                                                 
Crowdaboutnow                                                           
Voor je Buurt