Fondsen en subsidies

amateurkunst

PRODUCTIES

Fondsen & subsidies


Lokale fondsen:
Gemeente Deventer                             

Deventer Cultuurclub (DCC)         
Stichting Wesselings-Van Breemen           
Stichting Jeanette Hollaarfonds                    
Stichting Erven Witteveen                            

Stichting Rudolf H. Schmidt                           
Mr. N. Bolkesteinfonds                                             

Rabobank Cooperatiefonds                                      
 

Provinciale fondsen:
Provincie Overijssel                                                      
Provincie Overijssel Regeling Cultuurparticipatie
Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel   

 

Landelijke fondsen:
Fonds voor Cultuurparticipatie                                
Cultuurmakers van nu                                                                                     
Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)               

Oranje Fonds                                                                  
Fonds21                                                                            
VSB Fonds                                                                         
Bankgiroloterij                                                               
BNG Cultuurfonds                                                         
Handicap.nl                                                                      
Stichting het Gehandicapte Kind                             
Stichting Iordenshofje  (geen website) 
Stichting Lang leve kunst                                              

 

Crowdfunding:
Voor de Kunst                                                                 
Crowdaboutnow                                                           
Voor je Buurt                                                                   

 

Covid-19 ondersteuning
Een overzicht van (tijdelijke) financiële ondersteuningsmogelijkheden voor cultuurmakers, culturele organisaties en amateurkunstgroepen:

Kickstart Cultuurfonds
Voor: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters
Website: kickstartcultuurfonds.nl
 

Prins Bernhard Cultuurfonds > regeling KCIPO (Corona-investeringsregeling Kleine Initiatieven Overijssel)
Voor: culturele stichtingen en verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd
Aan te vragen: minimaal €500,- en maximaal €2.500,- per aanvraag
Website: https://www.cultuurfonds.nl/corona-investeringsregeling

Prins Bernhard Cultuurfonds > hert Cultuurmakerinitiatief Overijssel 
Voor: onder Cultuurmakers worden individuele makers en culturele organisaties verstaan, zoals gezelschappen, podia, musea en overige organisaties in de culturele en creatieve sector die binnen de provincie Overijssel actief zijn. Indien professionals besluiten een aanvraag in te dienen, dingen zij alleen mee naar de tegemoetkoming als er zoveel mogelijk amateurs bij het project worden betrokken.
Aan te vragen: de bijdrage kan de totale kosten van het project betreffen.
Website: https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/overijssel/nieuwsbericht/cultuurfonds-overijssel-stelt-100000-beschikbaar-voor-cultuurmakersinitiatief

.

Provincie Overijssel > regeling Cultuurparticipatie
Voor: rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen (dus ook amateurkunst), gemeenten of waterschappen
Aan te vragen: minimaal € 5.000,- en maximaal € 20.000,-
Website: www.
overijssel.nl/cultuurparticipatie

Provincie Overijssel > regeling vitale en gezonde samenleving
V
oor: initiatieven die gaan over de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. De aanvrager is een stichting, vereniging, corporatie of kerkgenootschap
Aan te vragen: minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,-
Website: www.overijssel.nl/vitale-gezonde-samenleving

Provincie Overijssel > MKB vouchers
Voorr: alle creatieve organisaties en ondernemers, waaronder ook zzp’ers en (erfgoed)stichtingen en verenigingen.
Aan te vragen: minimaal € 1.000,- en maximaal € 27.500,-

Website: www.overijssel.nl/mkb-voucher

Fonds voor de Cultuurp[articipatie > Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers
VoorCulturele zzp'ers werkzaam in cultuurparticipatie- of -educatie (inclusief ambachtsbeoefenaars) die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (we vragen je een inschrijving van maximaal 3 maanden oud mee aan te leveren).
Aan te vragen: € 2.500 - € 5.000,
Website: https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/32/a-individuele-zzpers-en-ambachtsbeoefenaars