Fondsen en subsidies

amateurkunst

PRODUCTIES

Fondsen & subsidies


Lokale fondsen:
Gemeente Deventer                             

Deventer Cultuurclub (DCC)         
Stichting Wesselings-Van Breemen           
Stichting Jeanette Hollaarfonds                    
Stichting Erven Witteveen                            

Stichting Rudolf H. Schmidt                           
Mr. N. Bolkesteinfonds                                             

Rabobank Cooperatiefonds                                      
 

Provinciale fondsen:
Provincie Overijssel                                                      
Provincie Overijssel Regeling Cultuurparticipatie
Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel   

 

Landelijke fondsen:
Fonds voor Cultuurparticipatie                                
Cultuurmakers van nu                                                                                     
Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)               

Oranje Fonds                                                                  
Fonds21                                                                            
VSB Fonds                                                                         
Bankgiroloterij                                                               
BNG Cultuurfonds                                                         
Handicap.nl                                                                      
Stichting het Gehandicapte Kind                             
Stichting Iordenshofje  (geen website) 
Stichting Lang leve kunst                                              

 

Crowdfunding:
Voor de Kunst                                                                 
Crowdaboutnow                                                           
Voor je Buurt                                                                   

 

Covid-19 ondersteuning
Een overzicht van (tijdelijke) financiële ondersteuningsmogelijkheden voor cultuurmakers, culturele organisaties en amateurkunstgroepen:

Kickstart Cultuurfonds
Voor: producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters
Website: kickstartcultuurfonds.nl
 

Prins Bernhard Cultuurfonds > regeling KCIPO (Corona-investeringsregeling Kleine Initiatieven Overijssel)
Voor: culturele stichtingen en verenigingen die in de provincie Overijssel zijn gevestigd
Aan te vragen: minimaal €500,- en maximaal €2.500,- per aanvraag
Website: https://www.cultuurfonds.nl/corona-investeringsregeling
.

Provincie Overijssel > regeling Cultuurparticipatie
Voor: rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen (dus ook amateurkunst), gemeenten of waterschappen
Aan te vragen: minimaal € 5.000,- en maximaal € 20.000,-
Website: www.overijssel.nl/cultuurparticipatie

 

Provincie Overijssel > regeling vitale en gezonde samenleving
V
oor: initiatieven die gaan over de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. De aanvrager is een stichting, vereniging, corporatie of kerkgenootschap
Aan te vragen: minimaal € 500,- en maximaal € 2.500,-
Website: www.overijssel.nl/vitale-gezonde-samenleving
 

Provincie Overijssel > MKB vouchers
Voorr: alle creatieve organisaties en ondernemers, waaronder ook zzp’ers en (erfgoed)stichtingen en verenigingen.
A
an te vragen: minimaal € 1.000,- en maximaal € 27.500,-
Website: www.overijssel.nl/mkb-voucher