over kunstcircuit

Bureau Kunstcircuit is een aparte afdeling binnen Leeuwenkuil kunstencentrum. Kunstcircuit werkt als onafhankelijk bemiddelaar voor primair onderwijs, amateurkunstverenigingen en Deventer wijken en buitengebied. Het team van Bureau Kunstcircuit initieert, legt verbindingen en brengt vraag en aanbod bij elkaar binnen het culturele circuit van Deventer. Bureau Kunstcircuit heeft drie programmalijnen:

Cultuur & School (C&S): is een jaarlijks wisselend keuze-programma waarmee Kunstcircuit bemiddelt tussen kunstaanbieders en het primair onderwijs.
Het programma laat de Deventer leerlingen kennismaken met cultuureducatieve activiteiten en culturele instellingen. Daarnaast komen er meer verdiepende projecten en biedt Kunstcircuit ook deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en medewerkers van culturele instellingen. Deze twee punten worden versterkt door het tweede programma Cultuureducatie met kwaliteit, dat speciaal op verdieping, vernieuwing en het opzetten van leerlijnen is gericht en dat Kunstcircuit samen met de Leeuwenkuil organiseert.
Cultuur & school heeft gedurende de afgelopen jaren een bereik van bijna 100% gehad, en bedient met haar programma jaarlijks ruim 9000 leerlingen van 48 basisscholen in Deventer en omgeving.

Irene Leijten T: 0570 66 5099, E: irene@kunstcircuit.nl
Barbara Joustra, T: 0570 665 094, E: barbara@kunstcircuit.nl
Nancy Wielens, T: 0570 665 097, E: nancy@kunstcircuit.nl

Servicepunt Amateurkunst Deventer (SAD): richt zich op informatie, deskundigheidsbevordering, advies, netwerkondersteuning, belangenbeharing en projectontwikkeling & organisatie voor het amateurveld. Met haar activiteiten richt Kunstcircuit zich op de volgende doelgroepen: de amateurkunstverenigingen, de amateurkunstenaar in cursusverband en de individuele amateurkunstenaar. Beleidspeerpunten zijn: samenwerking amateurkunst- professionals, samenwerking amateurkunstverenigingen onderling en het creëren van podia voor amateurkunst.

Lilian Vos, T: 0570 665 083, E: lilian@kunstcircuit.nl

Kunst in mijn Buurt: richt zich op de ontwikkeling en begeleiding van sociaal-artistieke initiatieven in de gemeente Deventer. Aanjager is cultuurmakelaar Marijke Blok.

Marijke Blok, T: 0570 - 665 092, E: marijke@kunstcircuit.nl