Fondsen en subsidies

Kunstcircuit

PRODUCTIES


Een voorstelling maken of een concert geven kost meestal meer geld dan kan worden gedekt door de opbrengst van voorstellingen en de contributies die leden van verenigingen betalen. Om een productie financieel rond te krijgen kun je subsidie aanvragen bij de overheid, fondsen benaderen en/of op zoek gaan naar sponsors. Het is verstandig en vaak ook verplicht om dit vanuit een rechtspersoon dwz een vereniging of stichting te doen. Klik hier voor Tips bij het aanvragen van subsidie.

 

Fondsenboek

Het FondsenBoek (en FondsenDisk) is een handboek waar 700 fondsen in staan vermeld. Fondsen die bijdragen aan projecten op velerlei gebied. Het is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die op zoek is naar geld voor een project of voor zichzelf (individuele noden/studiebeurzen). Het FondsenBoek wordt jaarlijks uitgegeven in samenwerking met de Vereniging van Fondsen (FIN) en is te bestellen bij Walburg Pers.

 

Gemeente Deventer

De gemeente Deventer kent een aantal subsidieregengen voor amateurkunstenaars/verenigingen: structurele subsidie, projectsubsidie en de regeling Kleintje cultuur. Klik hier voor uitgebreide informatie over de diverse regelingen.

 

 

Provincie Overijssel

De Provincie Overijssel kent een aantal subsidieregelingen.

Klik hier voor site.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

Het PBF raadt u aan eerst de richtlijnenwijzer van het Cultuurfonds door te nemen om te checken of uw aanvraag voor een bijdrage in aanmerking komt, alvorens u een aanvraagformulier van de afdeling download.

Als uit de richtlijnenwijzer blijkt dat u een aanvraag kunt indienen, dan voldoet uw aanvraag aan de algemene richtlijnen. Daarnaast heeft elke provinciale afdeling nog specifieke richtlijnen. De specifieke richtlijnen vindt u op:

www.cultuurfonds.nl

Adres

Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Provinciehuis
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
T (038) 499 9339
F (038) 425 4809


 

 

Stichting Wesselings van Breemen

Procedure

Aanvragen dienen begin november van het jaar ingediend te zijn. Het bestuur komt 1 keer per jaar bij elkaar in december en beslist dan over de aanvragen en geeft het besluit dan nog voor de feestdagen van december.

Criteria

  • Alleen voor eenmalige projecten en voor investeringen van instellingen
  • Niet voor structurele lasten
  • Niet aan particuliere personen
  • Ook aan gesubsidieerde instellingen en zelfstandige onderdelen van de gemeentelijke organisatie

Contact: Ambtelijk secretaris mw R. Patty-Terwel, Postbus 5000, 7400 GC Deventer / 0570 694231

r.patty.terwel@deventer.nl

Website

 

Fondsen voor ouderen

Op www.fondsenvoorouderen.nl is informatie te vinden over 10 fondsen die zich richten op ouderen. Via een simpel snelkeuze menu kunt u bepalen welk fonds voor uw project in aanmerking zou komen.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Klik hier voor meer informatie.